Search form

Apocalypse 9:6

6Cér̂é yè bör̂i vi mèyè ké yè pèii na pâr̂â kâmö rèi ö nédaa-ré, cér̂é yè bör̂i da mè yèri; cér̂é yè bar̂i pèii mé, aè nè yè ör̂ö rai-r̂é na pèii mé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index