Search form

Romains 1:21

21Ökâré pûû ké yèri pè aʼvè e-r̂é paxa dö töö pa wê tâwai rhéwêr̂ê Bâô, aè cér̂é da pè kau-é êr̂ê Bâô mâ aʼvui-e, aè cér̂é vi teyâi rö-i pâr̂â ké vi tëvë xé-r̂é, na bör̂i vi mür̂ü na wêê nénââ xé-r̂é mâ rhâri xè-i orê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index