Search form

Romains 11:11

Vi Pè Mör̂u Yè Pâi Pa Dö Töö

11Gö bör̂i ërëwaa êr̂ê, na wêr̂êi, cér̂é wê dùxè-r̂é, mâ bèi aau waavi? Na da ûr̂û-ré, rhaaxâr̂ö rö-i ké bèi xé-r̂é, na bör̂i vi na ka pwa yèr̂i pâi pa dö töö na vi pè mör̂u cè ki wêyê pè vipââr̂i Israèl.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index