Search form

Romains 11:25

Vi Pè Mör̂u Ba Xè Israèl Tèi Nédaa Ka Taadè

25Gö da bar̂i pâ kaavèâi-nya, cè ke-ve da tâwai nô ka tö yêr̂ê-â, koa wö-ve tâ néxâi êr̂ê, gëve kâmö pa gaamëë, wè nè yè tö aau na ké mör̂ö i dèxâ böömèè Israèl, kwéyë rua rèi ökâré cér̂é yè wê rhau vi ru na pâi pa dö töö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index