Search form

Romains 14:14

14Gö tâwai mâ na tâ mwér̂é rö pwéé-nya xè-i Ièsu Kérisö, êr̂ê, na yèri dèxâ kââ cè ki miir̂i vè târ̂ââ, aè na ki tâ néxâi na dèxâ kâmö êr̂ê, na miir̂i na dèxâ kââ, na bör̂i dè miir̂i yè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index