Search form

Romains 15:12

12Ökââ tëë mwâr̂â, na êr̂ê na Isaia, êr̂ê:

«Nè tö vèa na yir̂i mwââr̂ö Jésé,

Ce ré yè tömâ cè ki vi winô yè pâr̂â ba wânii,

Cér̂é yè rhau nââ rö xi-e ka vi târ̂î xé-r̂é na pâr̂â ba wânii.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index