Search form

Romains 16:25

Pè Cowa Vi Pè Kau

25Pè kau vèr̂i Bâô. Ce ré tâwai pè mör̂ö-ve rö-i tâ néwèi né vi rherhî ka e ré gö vi pur̂â i Ièsu Kérisö, mâ rö-i vi rhîâgür̂ü ré gèvé cëi mi xè ka tö yêr̂ê i Bâô. Ka tö yêr̂ê rö-i pâr̂â ka tö yawi mâ',

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index