Search form

Romains 3:13

13Pâr̂â kar̂anô xé-r̂é ûr̂û kaa vi uyû ka é cîî,

Mâ vi ârui na kur̂umé-r̂é.

Na tö néwâ-r̂é na pè waa vè yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index