Search form

Romains 4:16

16Ökâré na mi xè-i tâ néwèi na vi ye nôâ bwêê jë cè ki ûr̂û vi méar̂i vi bwir̂i, mâ cè ki yè yexèvè na vi rherhî yè pâr̂â mör̂u Abérahama, pevaa xé-r̂é wânii, na da cér̂é rö ré mör̂u e rö-i mââyöö, aè cér̂é bar̂ee ré mör̂u e rö-i tâ néwèi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index