Search form

Romains 7:7

Mââyöö Mâ Nô Ka Yaané

7Gèré mâ vi êr̂ê jië? Na awir̂è né yaané na mââyöö? Aè na da ûr̂û-ré. Rhaaxâr̂ö gö yè da tâwai awir̂è né yaané, na ki gö da tâwai mââyöö. Wè gö yè da tâwai ké yè vi wêêgûr̂û-nya i dèxâ kââ na ki da êr̂ê yè-nya na mââyöö, êr̂ê: «Koa yè wêêgûr̂û-i na dèxâ kââ.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index