Search form

Romains 8:23

23Na da cér̂é rö; aè gèré bar̂ee, ré wii yè-ré pâr̂â pwêê ka baayê xè-i ko, gèré tââ bar̂ee rö xé-ré, mâ târ̂î ké yè ër̂i-ré vè pâlè Bâô, mâ ké yè pè vi nawîî i kar̂ö-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index