Search form

Romains 9:33

33na ûr̂û ka yu, êr̂ê:

«Gö nââ rö Siona dèxâ pèyaa cè ki pè bèi, mâ,

Mâ dèxâ pèyaa ka kau pè dùxè,

Aè ö kâmö ré yè tâ néwèi yè-è, wè, é yè da pè köö-è.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index