Search form

Tite 1:11

11na e na kè-r̂é yâwîî néwâ-r̂é. Cér̂é pur̂â bwir̂i pâr̂â wêê mwâ wânii, mâ aʼpâgür̂ü pâr̂â kââ ka da pâr̂i cè ké-r̂é cëi pè yadii pè köö-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index