Search form

Tite 3:1

Câwâ Ka E Rö Ékalésia

1Aʼvè néxâi-r̂é cè ké-r̂é pwêr̂êwaa pâr̂â ör̂ökau, mâ pâr̂â kâmö pa vi winô, cè ké-r̂é pwêr̂ê nô mâ cuè kâ vè tö vâ-r̂é yè pâr̂â nêr̂ê ka e wânii, mâ cè ké-r̂é da vi vâpèr̂u dèxâ kâmö, mâ vi caa-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index