Search form

Tite 3:12

Pè Cowa Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

12Tèi nédaa ré gö yè tùr̂ùwaa Arétama wa-i töwè Tukiko, gè yè bör̂i bèr̂éé na gèi, cè gèi kwéyëër̂i-nya rö Nikopoli, wè na wê dè tâ mwér̂é rö pwéé-nya na ké yè cuè rö-i tèi nékwénavö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index