Search form

Tite 3:3

3Wè gèré mâʼ xiréé, wè gèré pâr̂â pa yaané bar̂ee, mâ paxa da pwêr̂ê nô, mâ vi bwir̂i, mâ kâmö yar̂i yè pâr̂â rhî vè e ka yaané, mâ pâr̂â kââ pè vi or̂o kar̂ö, gèré tö-i wêê nénââ ka yaané, mâ vi pèr̂i, gèré pâr̂â kâmö pa pâr̂i-ré na ké yè rhîaa i-ré, mâ gèré rhau i vi cumiir̂i xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index