Search form

2 MA KORINTOSE 5

1Si bo siturina dzɛ nɖe iyo nɛ ame bosi i ngbã mɛgbe ame ɔbiɛ ne, boba iyo nɛ mba ɔle i Ɣaa sigarakaɖekɔ̃. Iyo nɛ iiɖe nrɔɔ̃ masu matsue ala fiɛ iase ɔwi biara. 2Ɔwi gɔ ame bopia i siturina dzɛgbe ame ne, bosɛ bowarã bokuti. Boto bonyɔ ɔri teteree iyi nɛ boasɛ boasu Ɣaa sigarakaɖekɔ̃ siturina. 3Si bokɛlɛ siturina dzɛmɔ ame ne, boisibasɛ isɔ̃. 4Alasɔ gɔ bokpese bopia i kayiiso ikpayo nɛgbe ame ne, boto botɔrɛ̃, bomararã so. Iiɖe gɔ ito bo ɔkã sɔ boabɔrɛ i siturina dzɛgbe ame ɔso, ɣɛɛ gɔ boto bobie sɔ masu kato siturina dzɛ loisɛ sikpi mapia bo sɔ ira nɛ loisɛ ikpi aaba iasu nnɛ nsɛ ikpi imɛ pelepele. 5Ɣaa ɔɖe loledza bo ɔsɛ ɔtã ikpaki nɛgbe igbã fiɛ ɔsu ɔ̃ Siwarã ɔtã bo lɛ ita isiara itã ara wa ɔledza ɔsɛ bo.

6Ne ɔso boba ɔtu ne. Boɣe sɔ ayi kumɛgɔ bopia i sosina ame ne, boito bonya Bosate ku anɔ. 7Kafɔkaɖe gagbe bosu bosi ala ngbã ne, iiɖe ara wa boto bonya ala anɔ kare kaɖe. 8Boba katetere fiɛ ito bo ɔkã sɔ boabɔrɛ i siturina ame bokɛlɛ boawegu Bosate. 9Ɣɛɛ nnɛ boto bobie boɖo nɖe sɔ, ngbe bopia o-o, kato bopia o-o ne, boabo Bosate anɔ. 10Alasɔ bo ɔɖuɖu to boaya i Kristo anɔ ɔɣɛgu bo atɔ̃me fiɛ ɔbiara aafɔ ɔ̃ kuso gɔ lokategu ɔ̃ kurabarara. Isɛɛ o-o, ilalaa o-o ne, ɔbiara to ɔ̃afɔ nnɛ lokategu ɔ̃ ngbã mɛ igbã ɔsɛ.

Mitã Sɔ Ɣaa Aafere Mi Gu Wũ Kanya Ndu.

11Gɔ boɣe kumɛgɔ ikote sɔ boanigã Bosate ɔso ne, bosɛ bopɛ maturi nrɔɔ̃ sɔ ma wũ manigã wũ. Ɣaa ɣe bo kukaakɔ fiɛ lofɔ loɖe sɔ mi wũ miɣe bo nsɛgbai sekelee. 12Iiɖe ɔle boto bole so ana bote mi, ɣɛɛ boto botã mi ɔri gɔgbe sɔ miasu bo miɖe ala ndamu. Boto bobara ngbɔ sɔ si miatsue nnɛ miaɣere mma nto masu ɔturi kumiamia makɔlɛ so kato fiɛ iiɖe ɔ̃ nsɛgbai. 13Si bore mma nto malala gbaã ne, Ɣaa ɔso ise bo ngbɔ. Ɣɛɛ si boito bolala ne, iɖe kusia itã mi. 14Kristo kuɖɔɛ nto kuɖe bo iso. Kiniɔ gɔ boɣe sɔ ɔturi ɔwɛ̃ lokpi i maturi ɔɖuɖu iti ɔso ne, ite sɔ bo ɔɖuɖu ɔɔkpi. 15Kristo ɔkpi i maturi ɔɖuɖu iti, ne ɔso mma nsi ngbã ne, maisibasɛ ngbã matã so. Ɣɛɛ maasɛ ngbã matã wũ, alasɔ ma iti ɔkpi fiɛ Ɣaa ɔtara wũ ɔbɔ magbanadze ndɛ̃.

16Nnɛgbe ɔso ne, boisɛ boɣɛgu kuwɛ̃ atɔ̃me i kayiiso ara inyɔ kanya. Si ɔwi gɔ lofe kɔra fiɛ boɣɛgu Kristo atɔ̃me ngbɔ ne, boisisɛ bobara ngbɔ kiniɔ.

17Ne ɔso si ɔturi ɔsu so ɔmatãra i Kristo iso ne, ɔ̃ɔkpese ɔturi ɣɛtɛ. Ɔ̃ ngbã kuere ɔɔfe, miɣɛtɛ ka ɔsi. 18Ɣaa ɔɖe lobara ara wagbe ɔɖuɖu. Ɔfere bo gu wũ inyɔ kanya ndu iki i Kristo iso. Ɔ̃ ame losu kanya ndu ifere kubarara ɔtã bo sɔ boakɔ maturi mama bobɔ Ɣaa kɔrɛ ne. 19Bo imomo nɛ boto bopɛ nɖe sɔ, Ɣaa ɔki i Kristo iso ɔto ɔledza ma gu maturi ɔɖuɖu inyɔ ndɛ̃. Ɔ̃ɔkpa atsue ɔfu ma akpi ɔɖuɖu iso fiɛ ɔsu itɔ̃me nɛ loaledza ma gu maturi ɔɖuɖu ndɛ̃ ɔtã bo.

20Bo nɖe mma nɣɛ i Kristo kanya, ne ɔso Ɣaa ɔki i bo iso ɔto ɔka mi. Ne ɔso boɣɛ i Kristo kanya lɛ Ɣaa mɔmɔ nto ɔtã mi iti sɔ mitã mafere mi gu wũ inyɔ kanya ndu. 21Kristo iibara ikpi kuiwɛ̃, ɣɛɛ bo iti ne, Ɣaa ɔtã wũ ɔsore bo akpi. Iatã sɔ si bobaragu wũ mawɛ̃ ne, boaɖe maturi bɔlɔlɔa i Ɣaa anɔ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index