Search form

2 TIMOTEO 3

Maturi To Maasɛ̃ Ɣaa I Ayi Tsɔra Ame.

1Tsue sɔ, i ayi tsɔra ame ne, ɔtile to ɔ̃atã sɔ kayi to kaawe ɔle kukaakɔ. 2Maturi to maaɖɔɛ ma ɔnɔwɛ̃ saã ɔkpɛ, maɖɔɛ sikã. Mala maɔɖe ndamu maɔkɔlɛ so kato. Maaɖe maturi ma loaɣere maturi atsuɛ pɛ̃ gu mma loibawarɛ maɣese. Maaɖe mma loibapɛ siba gu manyanyase. 3Mato maaɖe mma i ɔturi mama ara iisɛ aɖo kayiri gu mma loisɛ manyɔ nnya. Maaɖe mma loala mila masia maturi iso fiɛ maaɖe mma loisɛ maɖe so iso. Mato maaɖe maturi ma mba silalaa. Maaɖe mma loisɛ maɖɔɛ ira sɛɛ. 4Mato maaɖe maturi ma loaɖi ma malaa matã. Mma loabara ira maro fiɛ maabu iti ame, gu maturi ma loabu sɔ ma ɔnɔwɛ̃ nɖe manɔgbadze gu mma loaɖɔɛ kayiiso isoɣɔ maɖo Ɣaa. 5Maturi magbe sɛ mate so lɛ mafɔɖedze, ɣɛɛ masɛ̃ Ɣaa ɔle sɔ ɔdaaɖe ma iso. Ɖi so bɔrɛgu i maturi magbe igbã kɔrɛ.

6Alasɔ mmagbe igbã ne, masɛ mawɛrɛ mabo i maturi ayo mafinikira marɔ̃go ma loisɛ mawo so iso ɔɖe adzuni ala ma akpi ɔɔɖo ma iti gɔ masiai sosina ɔmɛrɛ̃ agbãagbã ɔso. 7Marɔ̃go magbe to masuã ara ɔwi ɖaa, ɣɛɛ maito matsue ɔnukuare. 8Kumɛgɔ i Yane gu Yambre ɔta maya Mose iso kokooko ne, ngbɔ ame i mila maratedze magbe to maata maya Itɔ̃me Bielea iso ne. Maɖe maturi ma i ara lalaa ɔyi ma adzuni ɔɖuɖu ame fiɛ maɔyu kafɔkaɖe ɔri mɔmɔ. 9Ɣɛɛ ne, maibaɖe iso, alasɔ ma ara lalaa to aabɔrɛ i ɔgbami gɔ maturi ɔɖuɖu to maanya maturi ma igbã maɖe lɛ kumɛgɔ ibɔrɛ Yane gu Yambre iso.

Bosate Si Ɔɖi-ɔ Ɔbɔrɛgu I Imɔrɛ̃ Biara Ame.

10Fɔ ne, ɔɔnya wũ ara ite fiɛ aɣe wũ nsɛgbai gu wũ adzuni gu wũ kafɔkaɖe gu wũ ikpɛ̃gu wũ kuturiɖɔɛ gu kumɛgɔ loya teteree. 11Aɣe kumɛgɔ masiai me maɖaa me fiɛ lowe inyɛ. Aɣe nnɛ loba me iso i Antiokia gu Ikonion gu Listra. Bu kama iti nɛ ame loki lofe. Ɣɛɛ i wã ɔɖuɖu ame ne, Bosate ɔɖi me.

12Gbaã iɖe sɔ, mma ɔɖuɖu loasɛ ngbã sɛɛ i Kristo ame ne, mato maate ma ɔɣiã makpɛ̃gu ma. 13Ɣɛɛ mila maratedze gu maturi lalaa ne, ma inina to iakɛlɛ katɔ̃. Mato maasɔsɔla maturi, ɣɛɛ ma wũ ɔsɔsɔla ma to ma. 14Fɔ ne, lobie sɔ aaya teteree i ara wa asuã fiɛ afɔ aɖe ana iso. Alasɔ aɣe mma kɔrɛ asuã wã abɔrɛgu. 15Gɔ ita i fɔ sibiɛtɛ ame ne, aɣe ɔko sekelea ame atɔ̃me wa loatã sɔ aakpa anɔ, iatã ana iɖi iki i Kristo Yesu kafɔkaɖe ame.

16Ɣaa Siwarã lotã mma ɔɖuɖu lotsɛrɛ Ɔko Sekelea iwola fiɛ matsɛrɛ. Ara wa matsɛrɛ lɛ atã ɔturi ara ite, kuka, aɣɛrɛ iledza gu ikararã itã ngbã sɛɛ isɛ. 17Matsɛrɛ sɔ si ɔbiara gɔ losu so ɔtã Ɣaa aayi fiɛ ialedza wũ itã karabara sɛɛ biara ibara.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index