Search form

KARABARA 11

Petro Ɔɖi Ara Karɔ̃ Ɔte Yerusalem Mafɔɖedze.

1Katɔ̃memasɛdze gu mafɔɖedze ma i Yudea ɔnɔ sɔ mma loiɖe ma Yudase ana ɔɔfɔ Ɣaa itɔ̃me. 2Ɣɛɛ gɔ Petro ɔkpese ɔkɛlɛ Yerusalem ne, ma Yudase fɔɖedze mawɛ̃ ɔtsɛgu wũ atɔ̃me ikpadzɛ̃gu, mabie sɔ mma loiɖe ma Yudase fiɛ mafiniki si matu sirɛrɛ̃. 3Maɣere wũ sɔ, “Asɛ aabara mawɛ̃ ku mafɔ ma loitu sirɛrɛ̃ fiɛ apia kɔrɔ̃ aɖegu ma aɖera i irɔi ame!”

4Ne Petro ɔɖiɖi ara wagbe ɔɖuɖu karɔ̃ ɔɣere ma sɔ, 5“Gɔ lopia i Yopa nto lokparama kayi ne, lɛ sirɛ nto lorɛ ne, lonya kaɖikate. Lonya kato ɔbusi fiɛ ira nɛ nse lɛ ɔkati siare gɔ mamɔɛ̃ akpakpai ana i kato ɔso ɔba i karɔ̃ i wũ kɔrɛ. 6Gɔ lonyɔ ɔ̃ ame ne, lonya ayo ame mabɔi gu mabɔi lalaa, ma nsɛ masɛ i ngba iso, mma nsɛ mabore i karɔ̃ gu kurodzai. 7Lonɔ silɔ ɔɣere me sɔ, ‘Petro! Ta si aɖoe mawɛ̃ si aɖe.’

8“Ne loɖi kanya sɔ, ‘Bosate, ooɣo! Iibaba ngbɔ! Loiɖe mabɔi ma i bo ma Yudase iisɛ bopɛgu lonya.’

9“Ɣɛɛ silɔ dzɛgbe ɔledza iɣɛ sɔ, ‘Ira nɛ i Ɣaa ɔɔsekelera ne, daaɣɛ sɔ iikpa.’ 10Ibara ngbɔ ikpɛ itɛ buu. Ne kama ne, makpesegu ɔkati siare gɔgbe gu mabɔi i kame makɛlɛgu kato. 11Ɔwi gɔmɔ ame tutuutu ne, maturi itɛ ma mapia mabɔrɛgu i Kaisarea sɔ maba maakpere me mabɔ ɔɔba maɣɛ i iyo nɛ ame lopia kayogodɔ̃. 12Siwarã Bielea ɔɣere me sɔ lota losiai ma ne lodaanigã. Ne ɔso mafɔɖedze ikuɔ mawɛ̃ magbe ɔta masiai me fiɛ bokɛlɛ ɔrɛrɛ̃ gɔ lopia me ɔturi iyo. 13Ɔrɛrɛ̃ gɔgbe ɔɣere bo sɔ, ‘Ɣaa kpabo ɔwɛ̃ ɔɖi so ɔte wũ i ɔ̃ iyo ɔɣere wũ sɔ ɔpia maturi Yopa si masɛ maakpere ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ marɔ sɔ Simon Petro. 14Ɔ̃ loaɣere-ɔ nnɛ i mi gu fɔ iyo maturi ɔɖuɖu aabara fiɛ miana iɖi ne.’

15“Ne kama ne, lotsɛ ma Itɔ̃me Bielea iɣere. Ɔluwɛ̃ ne, Siwarã Bielea ɔba siayi ma ame lɛ kumɛgɔ siba bo iso ku karɔ̃kasɛkɔ̃! 16Mmɔ lonyigi nnɛ i Bosate ɔɣere bo sɔ, ‘Gbagbaã ne, Yohanes ɔsu ndu ɔpie maturi. Ɣɛɛ ne, Ɣaa to ɔ̃asu Siwarã Bielea ɔpie mi.’ 17Gɔ Ɣaa lotã mma loiɖe ma Yudase karatã ga ame ɔsu ɔtã bo ku ɔwi gɔ bofɔ Bosate Yesu Kristo boɖe ne, mme nɖe nna fiɛ loatɛ̃ Ɣaa ɔri?”

18Gɔ manɔ atɔ̃me wagbe ne, manyua ma kakpadzɛ̃, ne matsɛ Ɣaa ile iɣɛ sɔ, “Gbaã ne, Ɣaa ɔɔtã mma loiɖe ma Yudase ɔri sɔ maaba ɔ̃ kɔrɛ fiɛ maana ngbã.”

Antiokia Mafɔɖedze Ɔsi Mabua.

19Ɔwi gɔ i ara wagbe to aba ne, mafɔɖedze ma lotere inyɛwe nɛ loba ma iso iki i Stefano iɖoe ame ɔsɛ maabo Foinike gu Kipro gu Antiokia ame. Makiki mato maɣɛ Itɔ̃me Bielea. Ɣɛɛ ne, ma Yudase kere mato maɣere. 20Ɣɛɛ mafɔɖedze mawɛ̃ ma lobɔrɛ i Kipro gu Kirene ɔkɛlɛ Antiokia sɔ maaɣere mma loiɖe ma Yudase Bosate Yesu iso itɔ̃me. 21Kumɛgɔ i Bosate ɔle piagu ma ɔso ne, maturi gbodzoo ɔfiniki mafɔ Bosate maɖe.

22Gɔ mafɔɖedze ma i Yerusalem ɔnɔ ara wa nto aba i mmɔ ne, mapia Barnaba sɔ ɔkɛlɛ Antiokia. 23Gɔ ɔbo mmɔ fiɛ ɔnya kumɛgɔ i Ɣaa nnyainyɔ piagu ma ne, so ɔɣɔ wũ gbaã, ne ɔpia ma ɔtɔ ɔbua sɔ mawe i Bosate ame teteree ku ma situ ɔɖuɖu ne. 24Barnaba ɖe ɔturi sɛɛ gɔ mba kafɔkaɖe, fiɛ Siwarã Bielea ɔyi ɔ̃ ame. Iki i ɔ̃ ibuai ame ne, mafɔɖedze ɔba maasi gbodzoo. 25Barnaba ɔkɛlɛ Tarso sɔ ɔ̃abie Saulo. 26Gɔ ɔnya wũ ne, ɔkɔ wũ ɔbɔ Antiokia, fiɛ ma inyɔɔ ɔwe i mmɔ ikɔ iwɛ̃ buu. Mawe i mmɔ mate maturi gbodzoo ara. Antiokia mmɔ iɖe maɖe katɔ̃ makpere mafɔɖedze sɔ Kristo mare ne.

27Ayi wamɔ ame ne, Ɣaa kanyamaɖidze mawɛ̃ ɔbɔrɛ i Yerusalem maba Antiokia. 28Ma ɔwɛ̃ gɔ marɔ Agabo ɔta ɔya i Siwarã Bielea ɔle ame ɔɣɛ sɔ kukã siare to kuabo kayiiso ɔɖuɖu. Nnɛgbe ɔba ngbɔ ku ɔwi gɔ i Klaudio to ɔɖe sigara. 29Ne ɔso mafɔɖedze ma i Antiokia ɔsia ita sɔ maato ara i ɔbiara ɔle kanya masese manyii ma mpia i Yudea. 30Gɔ masa ara wagbe kanya ne, masu matã Barnaba gu Saulo sɔ masu makɛlɛgu mafɔɖedze makpakpa i Yerusalem.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index