Search form

KARABARA 15

Katɔ̃memasɛdze Gu Makpakpa Ɔsarɛ I Yerusalem.

1Ɔwi gɔ i Paulo gu Barnaba pia i Antiokia ne, marɛrɛ̃ mawɛ̃ ɔbɔrɛ i Yudea maba maatsɛ mafɔɖedze ara ite sɔ, “Ikote sɔ ɔbiara aafɔ sirɛrɛ̃ itu kubarara lɛ kumɛgɔ i Mose mmara ɔte fiɛ ɔ̃ana iɖi.” 2Ɣɛɛ Paulo gu Barnaba gu mmagbe ɔkpadzɛ̃ itɔ̃me nɛgbe kukaakɔ. Ne ɔso maɖi Paulo gu Barnaba gu mafɔɖedze mawɛ̃ sɔ makɛlɛ Yerusalem si ma gu katɔ̃memasɛdze gu makpakpa ma i mmɔ si manyɔ sirɛrɛ̃ itu kubarara atɔ̃me wagbe ame.

3Gɔ mafɔɖedze ɔɖi ma ɔri ne, masɛ maaki i Foinike gu Samaria mato maɣɛ kumɛgɔ i mma loiɖe ma Yudase to mafiniki masiai Bosate. Itɔ̃me nɛgbe ɔpia mafɔɖedze ɔɖuɖu isoɣɔ gbaã. 4Gɔ maba maabo Yerusalem ne, katɔ̃memasɛdze gu mafɔɖedze makpakpa gu mafɔɖedze ikuri ɔfɔ ma kukaakɔ. Ne Paulo gu Barnaba ka maɣere ma ara wa ɔɖuɖu i Ɣaa ɔbara ɔkigu i ma iso ne. 5Mafɔɖedze mawɛ̃ ma lobɔrɛ i ma Farisise ikuri ame ɔfɔ kanya maɣɛ sɔ, “Iɖe sɔ manyii ma loiɖe ma Yudase aatu sirɛrɛ̃ si mabara i Mose mmara iso.”

6Ne ɔso makpakpa gu katɔ̃memasɛdze ɔsarɛ lɛ ikuri mabu itɔ̃me nɛgbe iso. 7Gɔ masarɛ mafɛ ara wagbe manyɔ gbidii ne, Petro ɔta ɔya ɔɣere ma sɔ, “Manyii, ɔwi gɔ lofe ame ne, mi mɔmɔ ɣe sɔ Ɣaa ɔɖi me ɔbɔrɛgu i mi ndɛ̃ sɔ losɛ loaɣere mma loiɖe ma Yudase Itɔ̃me Bielea nɛgbe si mafɔ maɖe. 8Ɣaa gɔ nɣe maturi situ ame ne, ɔɖi ɔte sɔ ɔfɔ ma gɔ ɔtã ma Siwarã Bielea lɛ kumɛgɔ ɔtã bo. 9Ɔ̃ipia ikpaki kuiwɛ̃ i bo gu ma ndɛ̃, alasɔ ɔfɔ ma i ma kafɔkaɖe iso, fiɛ ɔsu ma akpi ɔtsɛ ma lɛ kumɛgɔ ɔtsɛ bo bo are. 10Be ɔso mito mibie sɔ miala Ɣaa minyɔ kumɛgɔgbe? Bo gu bo mawa iiwo ato wagbe ɔsore! Be ɔso fiɛ mito misu wã misia i mafɔɖedze magbe iso? 11Ɣɛɛ bofɔ boɖe sɔ bona iɖi iki i Bosate Yesu nnyainyɔ ame lɛ kumɛgɔ ma wũ mana iɖi.”

12Ma ɔɖuɖu ka malo makã atsue awawãra siare wa i Banaba gu Paulo ɔɣere ma sɔ Ɣaa ɔbara ɔkigu i ma iso ɔtã mma loiɖe ma Yudase. 13Gɔ maro ɔɣɛ ne, Yakobo ana ɔta ɔya ɔɣere ma sɔ, “Manyii, mikã atsue si minɔ. 14Simon Petro ɔɔnyigira bo kumɛgɔ i Ɣaa ɔɖe katɔ̃ ɔɖi ɔ̃ kuɖɔɛ ɔte mma loiɖe ma Yudase fiɛ ɔɖi mawɛ̃ ɔbɔrɛgu i ma ndɛ̃ ɔtã so. 15Itɔ̃me nɛ i ɔ̃ kanyamaɖidze ɔɣɛ masɛ ɔkotegu Ɣaa itɔ̃me nɛ loɣɛ sɔ,

16‘Nnɛgbe kama ne, loaledza

Igara David ayoku itara.

Loaledza ara wa lonina

sɔ aakpese alɛ.

17Mmɔ i mma lokuti

gu mma loiɖe ma Yudase ɔɖuɖu fiɛ lokpere ma sɔ maaɖe wũ maturi aanyɔnyɔ me ne.

18Ɣaa ɣe ara wagbe fiɛ ɔtã maturi ɔtsue wã ta karɔ̃kasɛkɔ̃.’

19“Ne ɔso mme Yakobo nto loɣere mi sɔ, mma loiɖe ma Yudase fiɛ masu so matã Ɣaa ne, midaatã botɛ̃ ma ɔri i kuira ame. 20Ɣɛɛ ne, mitã botsɛrɛ ɔko botã ma sɔ manyua so ɔpukutura iki i aɖera wa masu masɔrɛ aɣɔ iɖe gu marɛrɛ̃ gu marɔ̃go isiai. Madaaɖe mabɔi ma manyɛdɛ̃ simɔ maɖoe si manyua ima iɖe ana. 21Alasɔ ta kokooko ne, ara wa i Mose ɔtsɛrɛ ɔsɛ ne, wã ame masɛ maka matã bo ɔwi biara i ma Yudase kasarɛkɔ̃ ku Iwarãyi fiɛ masɛ maɣɛ ne ana i simagɛ̃ ame ne.”

Matsɛrɛ Ɔko Matã Mafɔɖedze Ma Loiɖe Ma Yudase.

22Katɔ̃memasɛdze gu makpakpa gu mafɔɖedze ɔɖuɖu ma losakanya ɔnɔ karɔ̃ sɔ maaɖi maturi mawɛ̃ masiaira Paulo gu Barnaba sɔ maakɛlɛ Antiokia. Maturi inyɔ ma maɖi nɖe mafɔɖedze makpakpa Yuda gɔ marɔ ana sɔ Barsaba gu Silas. 23Ɔko gɔ matsɛrɛ matã ma mato ame atɔ̃me nɖe sɔ,

Nnɛgbe lobɔrɛ i katɔ̃memasɛdze gu makpakpa ma nɖe mi manyii i Yerusalem kɔrɛ ne. Boya manyii ma loiɖe ma Yudase fiɛ mabɔrɛ i Antiokia gu Siria gu Kilikia.

24Bonɔ sɔ mafɔɖedze mawɛ̃ ɔbɔrɛ i bo ndɛ̃ ngbe maba maatsɛgu mi kakpadzɛ̃ ise i bo ma Yudase sirɛrɛ̃ itu iso. Ɣɛɛ ne, boipia ma sɔ maba maaɣere mi ara wamɔ igbã. 25Gɔ bosɛ iti ame ne, bosese bo ndɛ̃ makpakpa inyɔ sɔ masiai bo manyii ɖɔɛse Banaba gu Paulo maba mi kɔrɛ. 26Masu ma ngbã matsɛ ala Bosate Yesu Kristo ɔso. 27Yuda gu Silas ana to maaledza mi ara wa iso botsɛrɛ mi ɔko ngbe iɣere. 28Alasɔ bo gu Siwarã Bielea kuɖɔɛ kuɖe sɔ boibasu ato siare kuawɛ̃ bosia mi iso, iɖo ara nyaa wagbe sɔ, 29Misɛ̃ ara wa masu masɔrɛ ala aɣɔ iɖe gu ima iɖe gu mabɔi ma manyɛdɛ̃ simɔ iɖe. Miɖi so i marɛrɛ̃ gu marɔ̃go isiai akpi ame. Si mimɔɛ̃ ara wagbe mila ne, ibua ilɛ.

Ɣaa isobuɛ itã mi.

30Ne ɔso mapia marɛrɛ̃ magbe Antiokia. Gɔ mabo ne, makpere mafɔɖedze ɔɖuɖu masirakanya. Ne masu ɔko gɔ mabɔrɛgu i Yerusalem matã ma ne. 31Mma ɔɖuɖu mpia mmɔ ɔna isoɣɔ gbaã i katetere atɔ̃me wa maka maɖi i ɔko ame iso. 32Gɔ Yuda gu Silas ana ɖe Ɣaa kanyamaɖidze ɔso ne, maka ma ku atɔ̃me gbodzoo mapia katetere gu ɔle. 33Ayi kɛkɛĩ kama ne, mafɔɖedze ɔɖi ma ɔri sɔ makpese makɛlɛ Yerusalem ku isobuɛ. 34Ɣɛɛ Silas ɔkpese ɔwe i mmɔ. 35Paulo gu Barnaba gu mamama ɔkpese mawe i Antiokia mate ara fiɛ maɣɛ Bosate Itɔ̃me.

Paulo Gu Barnaba Ɔsame.

36Gɔ ayi ɔsia kɛkɛĩ ne, Paulo ɔɣere Barnaba sɔ, “Tã boakiki i bo manyii ma mpia i simagɛ̃ dzɛ ame bowe boɣɛ Itɔ̃me Bielea bofegu si bonyɔ kumɛgɔ mato mamɔ i Ɣaa ame.” 37Barnaba ɔnɔ karɔ̃ ɣɛɛ ne, ɔbie sɔ maakɔ Yohanes gɔ marɔ Marko makɛlɛgu. 38Ɣɛɛ Paulo iitɔrã ɖuɖuuɖu! Alasɔ ɔwi gɔ ɔsiai ma masɛ Pamfilia ne, Marko Yohanes ɔkpese ma i kama, ɔ̃iwe maro karabara. 39Ma inyɔɔ ɔkpadzɛ̃ so i Marko Yohanes itɔ̃me iso gbɔgbɔɔgbɔ itã sɔ masame so iso. Barnaba ɔkɔ Marko maki i ndu iso makɛlɛ Kipro. 40Paulo ɔ̃ wũ ɔkɔ Silas, ne gɔ mafɔɖedze ma mpia i mmɔ ɔsu ma mapia i Bosate nrɔɔ̃ ame ne, marui. 41Ɔsɛ ɔ̃aki i Siria gu Kilikia ɔto ɔpia mafɔɖedze akuri ɔtɔ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index