Search form

KARABARA 4

Mamɔɛ̃ Petro Gu Yohanes.

1Ɔwi gɔ i Petro gu Yohanes ɣɛ mato maɖe maturi ika ne, masɔrɛdze gu isɔrɛyo madzuɛ̃se ɔkpakpa gu ma Zadukise mawɛ̃ ɔba maabo mmɔ. 2Gɔ manɔ sɔ Petro gu Yohanes ɣɛ mato mate ara sɔ mma loɔkpi to maaledza ita lɛ kumɛgɔ i Yesu ɔta ɔbɔrɛ i makpise ame ne, sikpã ɔkpɛ̃ ma gbaã. 3Ne ɔso mamɔɛ̃ ma. Gɔ kaɖe ɔɔro ɔso ne, masu ma mapia i iyo gbɔgbɔɔgbɔ kaɖesɛ̃a. 4Ɣɛɛ maturi gbodzoo ma lonɔ atɔ̃me wagbe ɔfɔ Itɔ̃me Bielea maɖe. Mafɔɖedze kusime ɔba iaɖe lɛ marɛrɛ̃ kukpi kuru ɔɖui.

5Gɔ kaɖe ɔsɛ̃ ne, ma Yudase matɔ̃ɖedze gu kaɖe makpakpa gu mmara matedze ɔsarɛ i Yerusalem. 6Masarɛgu sɔrɛdzekpakpa pelepele Hana gu Kayafa gu Yohanes gu Aleksandro gu sɔrɛdzekpakpa pelepele manyii mawɛ̃. 7Ne ka maɖi Petro gu Yohanes mabɔ i ma katɔ̃ makarɛ ma sɔ, “Nna iyere gu ɔle ame iɖe mibara ara wagbe?”

8Mmɔ i Petro gɔ loyi ku Siwarã Bielea ɔle ɔɣere ma sɔ, “Bo matɔ̃ɖedze gu makpakpa, 9si mikarɛ sɔ bokparara kayiribielea ga bobara bafã gɔgbe gu kumɛgɔ bosa wũ ne, 10mitã loɣere mi gu Israel kaɖe ɔɖuɖu ira iwɛ̃. Iki i Yesu Kristo gɔ lobɔrɛ i Nasaret iyere ame, ngɔ mipɛ mimatãra i kudziri iso, fiɛ Ɣaa ɔledza wũ itara ibɔrɛgu i makpise ame iyere ame i ngɔgbe ɔna isosarɛ. 11Yesu gɔgbe iso i Ɔko Sekelea ɔɖe ika sɔ,

‘Ita nɛ i mi mayotsuedze ɔsɛ̃ ne,

ne lokpese ita nɛ lofɔ kuɣa iɖo ata ɔɖuɖu ne.’

12Ɔ̃ ɔnɔwɛ̃ saã nɖe Ɖidze, alasɔ ɔ̃ nɖe ngɔ i Ɣaa ɔtã iyere gu ɔle sɔ maturi ɔɖuɖu i kayiiso aaki i ɔ̃ iso mana ngbã.”

13Gɔ manya kumɛgɔ i Petro gu Yohanes ɔɖe ika gu ɔtu fiɛ maɣe ana sɔ mma loiɣe ɔko gu mma nna ɖibia kuwɛ̃ i kaɖe ame maɖe ne, ibara ma ɣii. Manya maɖi ite sɔ masiai Yesu. 14Ɣɛɛ gɔ mato manya ngɔ masa ɣɛ i ma katɔ̃ mmɔ ne, maiwo kuira ɔɣɛ. 15Gɔ makɔ ma maɖi i kayaso ame mmɔ ne, makpakpa kerekere ɔsɛ iti ame. 16Mawɛ̃ ɔkarɛ sɔ, “Be iɖe boabara mmagbe? Boibawo ɔsɛ̃ sɔ iiɖe ma lobara iwawãra nɛgbe! Ɔbiara i Yerusalem ɣe, fiɛ maɔnɔ itɔ̃me nɛgbe. 17Ɣɛɛ ne, mitã bosɛ̃ botã ma sɔ madaasiɖe ika i ngɔ marɔ Yesu iyere ame ana, si itɔ̃me nɛgbe iisibasamarã.” 18Gɔ maledza ma ikpere ibɔ i ma kasarɛkɔ̃ ne, masɛ̃ matã ma sɔ ita i kiniɔ ne, madaasiɣɛ ɣee mate kuira i Yesu iyere ame.

19Ne Petro gu Yohanes ɔkarɛ ma sɔ, “Mi mɔmɔ minyɔ ne kukaakɔ. Be loabo Ɣaa anɔ iɖo? Si bokã mi atsue ɣee si bobara Ɣaa kuɖɔɛ? 20Nwa bonya gu nwa bonɔ ne, boibawo kanya ɔma i wã iso.”

21Gɔ makpakpa mamɔ ɔkɛkɛ anɔ mapia ma ne, manyua ma. Kumɛgɔ i maturi ɔɖuɖu to male Ɣaa ala ɔ̃ kurabarara ɔso ne, mainya kuira nɛ iso maakpadzɛ̃ ma kutsue. 22Ɔrɛrɛ̃ gɔ lona isosarɛ ɔɔfɔ lɛ akɔ sina gu kama.

23Gɔ manyua Petro gu Yohanes ne, makɛlɛ ma maturi kɔrɛ masɛ maaɣere ma nnɛ i makpakpa ɔɣere ma. 24Mafɔɖedze ɔɖuɖu ɔsakanya, ne makɔlɛ silɔ kato makparama kayi sɔ, “O Bosate, fɔ gɔ lobara kato gu karɔ̃ gu ɔpo gu ara ɔɖuɖu wa mpia i wã ame. 25Fɔ loki i fɔ Siwarã Bielea ame aɖe ika akigu i bo ɔwa David gɔ nɖe fɔ ɔɖabo iso sɔ,

‘Be ɔso i kayiiso maturi to mata matui,

fiɛ nɖebi ana to mabu adzuni siefe?

26Kayiiso magara ɔbara kanya kawɛ̃

fiɛ ma matɔ̃ɖedze ɔsa so kanya

mata sɔ maakpɛ̃gu Ɣaa gu ɔ̃ Kristo.’

27Gbagbaã iɖe sɔ Herodes gu Pontio Pilato gu Israel kaɖe gu mma loiɖe Israel maturi ɔsa so kanya i ɔmagɛ̃ gɔgbe ame mata maya i fɔ Ɔɖabo Sekelea Yesu gɔ asɔla nnɔĩ iso. 28Ɣɛɛ i fɔ ɔle gu iwola ame ne, atã ma ɔri sɔ mabara ara wa fɔ aɣɛ asɛ sɔ maabara. 29Kiniɔ ne, O Bosate, nyɔ anɔ wa mato makɛkɛ mapia bo! Tã bo ma nɖe fɔ maɖabo kagbegbe, sɔ boawo fɔ itɔ̃me ɔɣɛ. 30Pɛgu maturi si asa ma abara awawãra gbodzoo i fɔ Ɔɖabo Sekelea Yesu iyere ame.”

31Gɔ makparama kayi maro ne, iyo nɛ ame mapia ɔti, ne Siwarã Bielea ɔba siayi i ma ame ɔɖuɖu matsɛ Ɣaa Itɔ̃me Bielea iɣɛ ku kagbegbe ne.

Mafɔɖedze Ɔbuai So.

32Ɔwi gɔmɔ ame ne, mma ɔɖuɖu lofɔ maɖe ɖe mawɛ̃ i ɔbara gu adzuni ame, ma kuwɛ̃ iisɛ ɔbu ɔ̃ ɔnɔwɛ̃ saã ɔkpɛ. Ɣɛɛ ne, ira biara nɛ i ɔwɛ̃ ba ɖe ma ɔɖuɖu ire. 33Ne ɔso katɔ̃memasɛdze ɔɣɛ Bosate Yesu ita ibɔrɛ i makpise ame iso itɔ̃me gu ɔle siare fiɛ Ɣaa nnyainyɔ siare ɔwegu ma ɔɖuɖu. 34Kuwɛ̃ iiɖe wɛrɛba i ma ndɛ̃ alasɔ mma mba ayo ɣee nrɔ̃ ne, masu ma ara marɔdɛ̃. 35Ne masu sikã dzɛ mana mapia i katɔ̃memasɛdze nrɔɔ̃ ame maɣɛ ɔbiara kumɛgɔ i ɔ̃ anyaa ɔsi kanya ne.

36Ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ ɔwe mmɔ gɔ marɔ sɔ Yosef ɔbɔrɛ i Levi ɔɣekparɛ ame fiɛ ɔbɔrɛ i Kipro karɔ̃ iso. Katɔ̃memasɛdze ɔtã wũ iyere sɔ Barnaba gɔ karɔ̃ nɖe Kateteretãse. 37Ɔ̃ wũ ɔsu ɔ̃ karɔ̃ ɔrɔdɛ̃ ɔsu sikã ɔbɔ katɔ̃memasɛdze.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index