Search form

MA HEBRISE 10

Kristo Ɔsu So Ɔsɔrɛ I Bo Iti.

1Ma Yudase mmara ne, ara wa nto aba i katɔ̃ kere ɔkala miɖe. Iiɖe ara sɛɛ wa nto aba mɔmɔ miɖe alasɔ miibawo ɔturi ɔɖi ɔbɔrɛgu i ikpi ame iki i ara wa masɛ mafɛ̃ ikɔ biara ame. 2Si gbaã ne mma nto masumu Ɣaa to mana isekele ibɔrɛ i ma akpi ame ne, tee ma kaɣere iiba kɛlɛ i katɔ̃ kala kaɔɖaa ma, iyɔ tee ara ifɛ̃ itã Ɣaa ana ka iatui. 3Ɣɛɛ ikɔ biara ara wa masɛ mafɛ̃ sɛ anyigira maturi ma akpi. 4Alasɔ manantsuĩ gu kutepuĩ ima iibawo akpi ɔfore ɔɖi ma iso.

5Ne ɔso fiɛ si Kristo aaba kayi gagbe iso ne, ɔɣere Ɣaa sɔ,

“Iiɖe ara fɛ̃a gu karatã nsɛ katã-ɔ isoɣɔ.

Ɣɛɛ siturina aledza asɛ me.

6Ara wa maafɛ̃ matã-ɔ gu karatã ga i maturi sɛ mabara itã ma akpi kasukatsɛ

iisɛ ipia-ɔ isoɣɔ.

7Mmɔ loɣɛ sɔ, ‘Nya me, loɔba lobara fɔ kuɖɔɛ

lɛ kumɛgɔ matsɛrɛ masɛ i wũ iso i Ɔko Sekelea ame.’ ”

8Ɔɖe katɔ̃ ɔɣɛ sɔ, “Karatã ga masu mabɔ-ɔ gu ara wa mafɛ̃ matã-ɔ i akpi isu itsɛ iti iisɛ apia-ɔ isoɣɔ.” Ɔɣɛ ngbɔ atoa sɔ ara ifɛ̃ nɛgbe ɔɖuɖu ne, masɛ mabara wã i mmara kanya. 9Fiɛ ɔɣɛ ana sɔ, “Nya me, loɔba lobara fɔ kuɖɔɛ.” Iki ne iso ne, Ɣaa ɔkpa ara ifɛ̃ kubarara ɖeakatɔ̃ ɔsɛ i kuruɛ fiɛ ɔsu Kristo ɔkpɛ ɔsɛ i ne kanya ne. 10Gɔ Yesu Kristo ɔbara nnɛ i Ɣaa ɔbie sɔ ɔbara ɔso ne, ɔsekelera bo ɔɖi i bo akpi ame ɔkpɛ ɔwɛ̃ i ɔwi ɔɖuɖu kanya.

11Ma Yudase masɔrɛdze sɛ mabara ma isɔrɛ kubarara kuwɛ̃ saã gɔmɔ iyi biara, ɣɛɛ ma ara ifɛ̃ iisɛ iwo akpi ɔɖi ɔbɔrɛgu i maturi iso. 12Ɣɛɛ Kristo ɔba ɔ̃abara kaɣɔra ga loyi i akpi iti itã ɔwi biara, gɔ ɔro ne, ɔsɛ ɔ̃asɛ i Ɣaa kuɖearɔ̃ iso. 13Fiɛ ita i ɔwi gɔmɔ ne, ɔsi ɔsia ɔwi gɔ i Ɣaa aasu ɔ̃ matsirise ɔpia i ɔ̃ ngba kayirinɔ. 14Alasɔ iki i ɔkpɛ ɔwɛ̃ gɔ ɔsu so ɔsɔrɛ ne, ɔ̃ɔbara mma akpi maɔsu matsɛ sɔ mayi ɔwi ɔɖuɖu.

15Siwarã Bielea ana ɔɣere bo sɔ Bosate ɔɣɛ sɔ,

16“Kanya ɣɛtɛ ga i mme Ɣaa loanyigu ma

i ɔwi gɔ loaba ame ne,

loasu wũ mmara lopia i ma situ ame.

Fiɛ loatsɛrɛ losia i ma adzuni ame.”

17Fiɛ ɔɣɛ ana sɔ,

“Loisibanyigi ma akpi gu ma aɣɛrɛ.”

18Si Ɣaa ɔɔsu ara wagbe ɔtsɛ ne, iisinya sɔ maabara akpi kasukatsɛ kubarara.

Mitã Bobore Bobo Ɣaa Ku Katetere.

19Ne ɔso ne, wũ manyii, ka boba ɔri sɔ boabo i Kasekelekɔ̃ ame Kasekelekɔ̃ iki i Kristo ima nɛ ɔfere i karɔ̃ ame. 20Ala ɔsu ɔ̃ siturina dzɛ nɖe lɛ ɔkati gɔ loɣɛ ikpayo ame ɔɖi ngbã ɔri ɣɛtɛ ɔtã bo. 21Ne ɔso gɔ boba sɔrɛdzekpakpa pelepele siare i Ɣaa isɔrɛyo ɔso ne, 22mitã bobore bobo Ɣaa ku ɔtu gɔ nsɛ ɔɣɛ ɔnukuare, kafɔkaɖe ga nɣɛ i ngba iso teteree gu ɔtu gɔ kaɣere nyanyarĩa maɔfore gu sosina dzɛ mapie ndu sekelee. 23Mitã boya teteree i bo ɔriinyɔ nɛ itɔ̃me boto boɣɛ ame, alasɔ ngɔ lotã bo kaɣɛkasɛ ne, ɔnukuarese ɔɖe. 24Mitã bo malaa ara si aɖo bo kayiri si bopia ma ɔle i kuɖɔɛ ame i ara sɛɛ ibara ame. 25Midaatã bosɛ̃ bo kasarɛkɔ̃ isɛ lɛ kumɛgɔ i mawɛ̃ sɛ mabara. Ɣɛɛ mitã bopia so katetere bobua gɔ boɣe sɔ Bosate ɔbawi ɔɔpɛtɛpɛtɛ.

26Alasɔ si ka boɣe ɔnukuare boro fiɛ bokpese boto bobara ikpi ne, ara ifɛ̃ kuiwɛ̃ siina i akpi iti. 27Ɣɛɛ nnɛ loɔkuti nɖe sɔ boawe i ifɔ̃ ame bosia atɔ̃me iɣɛgu gu itɔkpe siare nɛ loatsuedza mma lota maɣɛ Ɣaa iso. 28Ɔbiara gɔ lota ɔya Mose mmara iso ne, maisɛ manyɔ wũ nnya, masɛ maɖoe wũ si maɣɛgu wũ atɔ̃me fiɛ maturi inyɔ ɣee itɛ ɔɖe aɖansiɛ sɔ ɔbara ira lalaa.

29Be maabara mma lonyɔ Ɣaa Ɔbi pupurii, fiɛ mainyɔ ɔ̃ ima nɛ nɖe Ɣaa kanya inyi nɛ losekelera ma ibɔrɛgu i akpi ame lɛ ira nɛ lofɔ kuɣa? Masɛ masopara nnyainyɔ Siwarã ana. Makote matã kutsue ikpadzɛ̃ siare nɛ lobua imɔ. 30Alasɔ boɣe ngɔ loɣɛ sɔ, “Loakpadzɛ̃ mma lobara ikpi kutsue fiɛ loabara ma loti kuso.” Ɔɣɛ ana sɔ, “Bosate to ɔ̃aɣɛgu ɔ̃ maturi atɔ̃me.” 31Ifɔ̃ra iɖe sɔ ɔturi aabo i Ɣaa gɔ mba ngbã sikpã ame.

32Midaaɣara inyɛwe gbodzoo nɛ ɔɖuɖu ame miki ku ɔwi gɔ mitsue Ɣaa kere. 33Ɔwi ɔmɔi ne, matia mi i maturi ndɛ̃ fiɛ mimɔrɛ̃ ana. Ɔwi ɔmɔi ana ne, masɛ maka mi mabua i mma mato mabara ɔtile iso. 34Miwe kayiribielea i mayorɛdze iso fiɛ atoa sɔ mafɔ mi mi karana iso ne, minyua mitã ma miikpɛ̃gu ma. Alasɔ mi mɔmɔ ɣe sɔ karana ga nlɛ kaɖo ngamɔ fiɛ kaibanina se katã mi.

35Ne ɔso midaatã nrɔɔ̃ si mifɛ̃ mi gɔ miɣe sɔ kuso siare se kusia mi. 36Ikote sɔ miana ɔtu sɔ miawo Ɣaa kuɖɔɛ ɔbara fiɛ miafɔ nnɛ ɔɣɛ ɔsɛ. 37Alasɔ Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,

“Ikuti kɛkɛĩ fiɛ ngɔ loaba aaba, ɔ̃isibanina ɔwi.

38Ngɔ nse bɔlɔlɔ to ɔ̃asɛ i kafɔkaɖe ame.

Ɣɛɛ si ɔkpese kama ne,

So iibaɣɔ me i ɔ̃ iso.”

39Bo ɣɛɛ ne, bona i mma nsɛ makpese kama fiɛ masɛ mawɔ ndɛ̃, ɣɛɛ mma lofɔ maɖe fiɛ masi ngbã ndɛ̃ bopia.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index