Search form

MATEO 4

Tsirise Ɔla Yesu Ɔnyɔ.

1Siwarã Bielea ɔkɔ Yesu sikɛlɛgu fafuĩ ame sɔ Tsirise si ɔsɛ ɔ̃ala wũ ɔnyɔ. 2Gɔ ɔnyi kanya akpɛnɛ sina kasɛ̃ sina ne, kukã ɔkpɛ̃ wũ. 3Mmɔ i Tsirise ɔba ɔ̃ kɔrɛ ɔɣere wũ sɔ, “Si fɔ nɖe Ɣaa Ɔbi ne, ɣere ata wagbe sɔ akpese aɖera.”

4Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame sɔ, ‘Iiɖe aɖera ɔnɔwɛ̃ iso i ɔturi aasɛ ngbã, ɣɛɛ Ɣaa itɔ̃me atsue ikã ɔso bowũ.’ ”

5Tsirise ɔkɔ Yesu ɔkɛlɛgu Yerusalem, Ɔmagɛ̃ Sekelea ame, ma Yudase kasɔrɛkɔ̃ kakɔlɛkɔ̃ pelepele. 6Ne ɔɣere wũ sɔ, “Si Ɣaa Ɔbi aɖe ne, nyua so sɛ aawuĩ i karɔ̃. Alasɔ Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,

‘Ɣaa ɔɣɛ sɔ ɔ̃apia ɔ̃ makpabo

mamɔɛ̃-ɔ i nrɔɔ̃ ame

sɔ aibasu fɔ kukpa awuĩ i ita kuiwɛ̃ iso.’ ”

7Yesu ɔtã wũ mmuai sɔ, “Ɔko Sekelea ɔɣɛ ana sɔ, ‘Daala Bosate Ɣaa anyɔ.’ ”

8Tsirise ɔledza Yesu ikɔ ikɛlɛgu kube kɔlɛa kuwɛ̃ itititɛ̃. Ɔte wũ kayiiso sigarakuɖekɔ̃ ɔɖuɖu ku kɔ̃ sile. 9Ne ɔɣere Yesu sɔ, “Si aapɛ agɛgɛ̃ atã me asɔrɛ me ne, loasu ara wagbe ɔɖuɖu lotã-ɔ.”

10Ne Yesu ɔtã wũ mmuai sɔ, “Satana, rui me i kɔrɛ! Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, ‘Bosate Ɣaa ɔnɔwɛ̃ nɖe ngɔ lokote sɔ maapɛ agɛgɛ̃ matã masɔrɛ.’ ”

11Ne Tsirise ɔrui i Yesu kɔrɛ, fiɛ Ɣaa makpabo ɔba maabuai wũ ne.

Yesu Ɔsɛ Ɔ̃ Karabara Karɔ̃ I Galilea.

12Gɔ Yesu ɔnɔ sɔ maɔmɔɛ̃ Yohanes mapia i iyo ne, ɔrui ɔkɛlɛ Galilea. 13Ɔ̃iwe i Nasaret, ɣɛɛ ɔkɛlɛ Kapernaum, ɔmagɛ̃ gɔ nse i Galilea itubu kanya i Zebulon gu Naftali karɔ̃ iso. 14Ɔsɛ ɔ̃awe i mmɔ, ne ɔso nnɛ i Ɣaa Kanyaɖidze Yesaya ɔɣɛ ɔba i ne ame sɔ,

15-16“Zebulon gu Naftali maturi

ma nsi i idududu ame

i itubu ɔri iso i Yordan ɔkpokpo

i Galilea ngbegɔ i maturi

ma loiɖe ma Yudase si ne,

maanya ikpawaĩ siare.

Fiɛ mma nsi i karɔ̃ ga iso i kukpi to kuɖe sigara ne,

ikpawaĩ aafiɛ ifere ma.”

17Ita i ɔwi gɔgbe ame ne, Yesu ɔtsɛ imomo ipɛ iɣɛ sɔ, “Mifiniki i mi situ ame ala Ɣaa sigara ɔɖewi ɔɔbore ɔbo.”

Yesu Ɔkpere Makpɛɖidze Ina Sɔ Masiai Wũ.

18Gɔ Yesu to ɔkila i Galilea ibu kɔrɛ ne, ɔnya manyiibi inyɔ, Simon gɔ marɔ Petro gu ɔ̃ ɔnyiibi Andrea to mapia asabu ala makpɛɖidze maɖe. 19Yesu ɔɣere ma sɔ, “Miba miasiai me si loakpesera mi maturi maɖidze mitã Ɣaa.” 20Ɔluwɛ̃ ne, manyua ma asabu masɛ marui masiai wũ.

21Gɔ ɔrui i mmɔ ɔsɛ kɛkɛĩ ne, ɔnya manyiibi inyɔ mama, Yakobo gu Yohanes. Ma gu ma ɔse Zebedeo si i ɔkolo ame mato maledza ma asabu fiɛ Yesu ɔkpere ma. 22Ɔluwɛ̃ marui manyua ɔkolo gu ma ɔse masɛ masiai wũ.

Yesu Ɔte Ɣaa Itɔ̃me, Ɔsa Sinyɛ Ana.

23Yesu ɔwe ɔki i Galilea abuiti ɔɖuɖu ame ɔto ɔte Ɣaa itɔ̃me i ma Yudase kusarɛkɔ̃, ɔɣɛ Sigarakaɖekɔ̃ iso Itɔ̃me Bielea, ɔsa mma ɔɖuɖu nto manyɛ sinyɛ agbãagbã. 24Ɔ̃ iso itɔ̃me ɔki ikã i Siria karɔ̃ ɔɖuɖu iso, ne ɔso maturi ɔsore mma ɔɖuɖu nto manyɛ sinyɛ agbãagbã, mma i so to sibo, mma i siwarã lalaa to siɖaa, mma nto manyɛ kakpebubu gu mma lofɛfɛ̃ marɛ ɔɖuɖu ne, Yesu ɔsa ma ɔɖuɖu. 25Maturi gbodzoo ɔsiai wũ. Ma mawɛ̃ ɔbɔrɛ i Galilea gu Simagɛ̃ Iweo gu Yerusalem gu Yudea gu nrɔ̃ mɛ mpia i Yordan ɔwore kama isɛ ame.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index