Search form

MA FILIPISE 1

1Mme Paulo gu Timoteo ma nɖe Kristo Yesu maɖabo lotsɛrɛ ɔko gɔgbe.

Botsɛrɛ boto botã mi matɔ̃ɖedze, mabuaidze gu mi ma ɔɖuɖu maɔsekelera fiɛ mipia i mafɔɖedze ikuri ame i Filipi fiɛ miɖe mawɛ̃ ku Kristo Yesu.

2Bo Ɔse Ɣaa gu Bosate Yesu Kristo si matã mi abualɛra gu isobuɛ.

Paulo Ɔkparama Kayi I Mafɔɖedze Ma Mpia I Filipi Iti.

3Ɔwi biara i mi ara ɔbo me iti ame ne, losɛ lopɛ wũ Ɣaa siba i mi iti. 4Fiɛ ɔwi biara loto lokparama kayi i mi ɔɖuɖu iti ne, losɛ lobara ku isoɣɔ, 5ala kumɛgɔ mibuai me i Itɔ̃me Bielea iɣɛ ame ita i iyi ɖeakatɔ̃ ipɛ i nɔme. 6Ne ɔso lofɔ loɖe sɔ Ɣaa gɔ losɛ karabara sɛɛ gagbe karɔ̃ i mi ame ne, ɔto ɔ̃abara kã ɔsɛ ɔ̃abo kawirikɔ̃ ku iyi nɛ i Kristo Yesu aaba iso.

7Mi ara pia me i adzuni ame ɔwi biara. Ikote sɔ iase ngbɔ alasɔ Ɣaa ɔɖe bo gu mi ɔɖuɖu bualɛ sɔ miawegu me inyɛ atoa sɔ lorɛ i iyo. Ibua i ne iso ne, miyagu me ku ɔwi gɔ loto lokpɛ̃ i Itɔ̃me Bielea iti sɔ iaya teteree. 8Ɣaa nɖe me aɖansiɛ sɔ gbaã loto ɣere mi sɔ wũ kuɖɔɛ gɔ loba lotã mi ne, kuse lɛ kumɛgɔ i Kristo Yesu mɔmɔ to ɔɖɔɛ mi.

9Loto lokparama kayi sɔ mi kuɖɔɛ gɔ miba si kusi kubua, mitsue ɔnukuare mibua, ana ne, si miawo ikpaki ɔpia i ikpi gu isɛɛ ndɛ̃ sekelee. 10Nnɛgbe loatã sɔ miawo nnɛ nlɛ iɖo ɔɖi, sɔ iyi nɛ i Kristo aaba ne, ɔ̃anya sɔ mise sekelee fiɛ ɔ̃ibanya ikpi kuiwɛ̃ i mi iso ne. 11Mi nsɛgbai si miyi ku ara sɛɛ ibara. Yesu Kristo pɛ loawo ɔtã mabara ngbɔ sɔ iaki i ne iso ne, maasu kato ikɔlɛ gu ile matã Ɣaa.

Ngɔ Nsɛ Ɔbara Yesu Karabara Ba Ngbã.

12Wũ manyii, loto lobie sɔ mitsue sɔ nnɛ lobɔrɛ me iso ne, ibua itã Itɔ̃me Bielea katɔ̃ isɛ. 13Alasɔ iki i ne iso ne, makpakpɛ̃dze ɔɖuɖu ma nto madzuɛ̃ igara iyo gu maturi ɔɖuɖu i ngbe ɔɔtsue sɔ Kristo ɔɖabo loɖe ɔso lorɛ i iyo. 14Fiɛ wũ iyo irɛ ana ɔɔtã manyii gbodzoo katetere i Bosate ame. Ka mato mawo Ɣaa itɔ̃me ɔɣɛ ku ɔtu gɔ maisito manigã.

15I ɔnukuare ame ne, mawɛ̃ to maɣɛ Kristo itɔ̃me ala sirerɛ gu kakpadzɛ̃ ɔso, ɣɛɛ mawɛ̃ ana to maɣɛ itɔ̃me ku adzuni sɛɛ. 16Mma nto maɣɛ itɔ̃me ku adzuni sɛɛ ne, kuɖɔɛ ɔso mato maɣɛ ne, alasɔ maɣe sɔ Ɣaa ɔpia me sɔ lokpɛ̃ i Itɔ̃me Bielea iti. 17Mma nto maɣɛ Itɔ̃me Bielea i adzuni lalaa ɔso ne, ma kuɖɔɛ mato mabara alasɔ mabu sɔ maawo itikpi ɔbie ɔtã me iki i ma itɔ̃me iɣɛ ame gɔ lorɛ i iyo.

18Ɣɛɛ kumɛkumɛ ise o-o ne, iba me ɔmɛrɛ̃ alasɔ adzuni sɛɛ ame iɖe o-o, adzuni lalaa ame iɖe o-o ne, Kristo iso itɔ̃me mato maɣɛ. 19Iba me ɔmɛrɛ̃ alasɔ loɣe sɔ iki i mi kayi ikparama i wũ iti gu ibuai nɛ lobɔrɛ i Yesu Kristo Siwarã kɔrɛ ɔso ne, mato maaɖi me i iyo. 20Nnɛ nto me ɔkã kiniɔ teteree fiɛ iɖe wũ ɔriinyɔ ana nɖe sɔ, loibasɛ̃ wũ karabara lonya, ɣɛɛ i ɔwi biara ame, titirio kiniɔ ne, loawe katetere gbodzoo sɔ loasu wũ iso sina ɔɖuɖu lopia Kristo kuwarɛ si lopia ngbã ɣee ɔkpi lokpi.

21Alasɔ i wũ kasɛ ne, Kristo losi ngbã lotã, ɣɛɛ si lokpi kɔra ne, iaɖe kusia gbodzoo itã me. 22Si lokpese losi ngbã ne, loabara karabara ga loabɔ kusia gbodzoo. Ɣɛɛ imele si loɖi i kukpi gu ngbã inyɔ ndɛ̃? Loiɣe! 23Lopia i ara ka anyɔ ndɛ̃. Ito me ɔkã sɔ loabɔrɛ i ngbã mɛgbe ame losɛ loawegu Kristo, fiɛ ne nlɛ iɖo ne. 24Ɣɛɛ mi ɔso ne, ilɛ iɖo sɔ lopia ngbã. 25Gɔ lofɔ nnɛgbe loɖe ɔso ne, loɣe sɔ loasɛ ngbã lobara karabara ga loto lobaragu mi ɔɖuɖu sɔ iatã mi katɔ̃ isɛ gu isoɣɔ i kafɔkaɖe ame. 26Ne ɔso si lokpese lopia i mi kɔrɛ ne, miba ɔri biara sɔ miaɖe ndamu i wũ iso i mi ngbã ame i mawɛ̃ ibaragu Kristo Yesu ame.

27Nnɛ lonya iɖo kiniɔ nɖe sɔ mi ngbã aakotegu nnɛ i Kristo Itɔ̃me Bielea to ite sɔ si lowo mi kɔrɛ ɔba o-o, loiwo ɔba o-o ne, loanɔ sɔ miɣɛ teteree i siwarã ame ku adzuni awɛ̃. Ana ne, sɔ iakpɛ̃ mi ɔkã sɔ miawe kanya kawɛ̃ i mi ikpɛ̃ i Itɔ̃me Bielea kafɔkaɖe iti. 28Midaanigã mi matsirise, ɣɛɛ miya teteree ɔwi biara ame. Nnɛgbe loate ma sɔ mato maawɔ, ɣɛɛ mi mito miana ngbã, alasɔ Ɣaa nsɛ ɔtã miɖe iso. 29Alasɔ Ɣaa ɔtã mi ɔri sɔ miibasumu Kristo iki i kafɔkaɖe ame kere, ɣɛɛ sɔ miawe inyɛ i ɔ̃ iti ana. 30Kiniɔ ne, ka mibuai me i kakpã ame. Kakpã ga minya sɔ loto lokpɛ̃ ku ɔwiɔ ne, lɛ kumɛgɔ mito minɔ ne, kã ame lotogu ikpɛ̃ ne.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index