Search form

KAƉIKATE ƆKO 13

Yohanes Ɔnya Mabɔi Lalaa Inyɔ Mawɛ̃.

1Nnɛgbe kama ne, lonya bɔi lalaa ɔwɛ̃ gɔ ɔto ɔbɔrɛ i ɔpo ame. Ɔba asa aweo, fiɛ ɔba ati akɔdzɛ. Ana ne, isa biara tɔ̃me sigaraikoto fiɛ matsɛrɛ mmusuo iyere masia i ɔ̃ ati iso. 2Bɔi gɔ lonya se lɛ ɔgidi. Ɔ̃ ngba se lɛ iketeke mire fiɛ ɔ̃ kanya se lɛ dzata kare. La ɔsu ɔ̃ mɔmɔ ɔle gu ɔ̃ sigaraiyara gu ɔle siare gɔ ɔto ɔɖe iso ala ɔtã bɔi lalaa gɔgbe. 3Bɔi iti iwɛ̃ ɔbara lɛ maɔɖoe ne manya, ɣɛɛ igbɛ siare nɛmɔ ɔɔkpi. Ne ɔso ɔ̃ ara ɔbara kayiiso maturi ɣii gɔ itã sɔ masiai wũ. 4Maturi ɔsɔrɛ la alasɔ ɔsu ɔ̃ ɔle gɔ ɔba ɔtã bɔi gɔgbe. Masɔrɛ bɔi ana maɣɛ sɔ, “Nna nse lɛ bɔi gɔgbe? Nna loawo wũ ɔkpɛ̃gu?” 5Matã bɔi ɔle sɔ ɔ̃akɔlɛ so kato ɔɣɛ amusuora gbodzoo fiɛ ɔ̃aɖe iso awa sina-inyɔ. 6Ɔbusi kanya ɔɣɛ amusuora i Ɣaa gu ɔ̃ iyere gu ɔ̃ kasɛkɔ̃ gu mma ɔɖuɖu mpia i kato iso. 7Matã wũ ɔri ana sɔ ɔkpɛ̃gu Ɣaa maturi si ɔɖe ma iso. Matã wũ ɔle ana i kalɛ biara, kaɖe biara, siɖe biara gu maturi igbã biara iso. 8Mma ɔɖuɖu mpia i kayiiso fiɛ ma ayere na i Sɛrɛrerɔ̃ Ibi nɛ maɖoe ngbã ɔko ame ita i kayi karɔ̃kasɛkɔ̃ to maasɔrɛ bɔi.

9Ngɔ mba atsue si ɔnɔ!

10Si ɔrere ɔkate sɔ maamɔɛ̃ wũ sisande ne,

maamɔɛ̃ wũ sisande.

Si ɔrere ɔkate ɔtã iɖoe ala ipɛmi ne,

ipɛmi maaɖoe wũ ala.

Maɣɛ nnɛgbe sɔ Ɣaa maturi aawe ɔdzini i ma inyɛwe ame ku kafɔkaɖe.

11Ne kama ne, lonya bɔi lalaa mama gɔ losakɛ ɔbɔrɛ i karɔ̃ ame. Ɔba asa anyɔ i iti lɛ kakpalasai fiɛ ɔto ɔɖe ika lɛ la awe. 12Ɔbara ɔle gɔ ɔɖuɖu i bɔi lalaa ɖeakatɔ̃ ba karabara i ɔ̃ katɔ̃ fiɛ ɔɣiɛ kayiiso maturi ɔɖuɖu sɔ masɔrɛ bɔi ɖeakatɔ̃ gɔ lofɔ igbɛ fiɛ ɔ̃ iɣɛi ɔɔkpi. 13Bɔi nyɔare gɔgbe ɔbara awawãra siare. Ɔtã ɔtɔ ɔkpase ɔbɔrɛ i kato ɔba karɔ̃ i maturi ɔɖuɖu anɔ.

14Fiɛ ɔki i ɔ̃ awawãra ibara ame ɔsɔsɔla kayiiso maturi ɔɖuɖu i bɔi ɖeakatɔ̃ gɔmɔ katɔ̃. Bɔi gɔgbe ɔɣere mma mpia i kayiiso sɔ mapɔ bɔi ɖeakatɔ̃ gɔ maɖi igbɛ ala ipɛmi fiɛ ɔpia ngbã kumiamia itĩ si masu mapia wũ kuwarɛ. 15Matã bɔi lalaa nyɔare gɔgbe ɔle sɔ ɔwarã siwarã ɔpia i bɔi ɖeakatɔ̃ kumiamia itĩ nɛ mapɔ ame sɔ iawo ika ɔɖe, ana ne, iatã maɖoe mma losɛ̃ sɔ maito masɔrɛ ne.

16Bɔi gɔgbe ɔɣiɛ maturi ɔɖuɖu, masiare gu ma nna i kuira ame, maranase gu mawɛrɛba, masande gu mma loiɖe masande sɔ mafɔ ikparĩ i ma kuɖearɔ̃ ɣee ma itɔngbo. 17Ɔbiara gɔ loifɔ bɔi ikparĩ nɛ nɖe ɔ̃ iyere ne, ɣee ara kukame gɔ nɣɛ kutã ɔ̃ iyere ne, maitã wũ ɔri sɔ ɔ̃arɔdɛ̃ ara, ɣee ɔ̃aɣa kuira.

18Iwola itɔ̃me iɖe i ngbe! Ɔbiara gɔ ikpa aanɔ ara kukame gɔ nɣɛ kutã bɔi gɔgbe karɔ̃, alasɔ ɔturi iyere iɣɛ itã. Kukame nɖe 666.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index