Search form

KAƉIKATE ƆKO 21

Yerusalem Ɣɛtɛ Ɔbɔrɛ

1Nnɛgbe kama ne, lonya kato ɣɛtɛ gu karɔ̃ ɣɛtɛ alasɔ kato ɖeakatɔ̃ gu karɔ̃ ɖeakatɔ̃ ɔɔfe, fiɛ ɔpo ana siina. 2Ne lonya Yerusalem ɔmagɛ̃ ɣɛtɛ sekelea ɔso ɔbɔrɛ i Ɣaa kɔrɛ ɔto ɔba. Makɛrɛ wũ lɛ ɔrɔ̃go gɔ makɛrɛ matã kurã iyiri. 3Ne lonɔ silɔ siare siwɛ̃ ɔbɔrɛ i sigaraiyara kɔrɛ siɣɛ sɔ, “Minyɔ! Ɣaa kasɛkɔ̃ ka kapia i maturi ndɛ̃. Ɔ̃awe i ma ndɛ̃ fiɛ maaɖe ɔ̃ kaɖe. Ɣaa mɔmɔ aawe i ma kɔrɛ fiɛ ɔ̃aɖe ma Ɣaa. 4Ɔto ɔ̃anukutu ma nnɔmɛ biara i katɔ̃, fiɛ kukpi iisibawe. Ngbɔ ame i imararãso, kaku gu ibo iisibawe alasɔ ara wa lowe ku ɔkpɛ ɖeakatɔ̃ ɔɔfe.”

5Ne ngɔ nsi i sigaraiyara iso ɔɣɛ sɔ, “Minyɔ! Loɔkpesera ira biara iɣɛtɛ.” Ne ɔledza iɣɛ ana sɔ, “Tsɛrɛ sɛ ne atɔ̃me biele wa maafɔ maɖe aɖe.”

6Ne ɔɣere me sɔ, “Ira biara ɔɔkote kini. Mme nɖe Ɔɖeakatɔ̃ gu Ɔtsɔra, karɔ̃kasɛkɔ̃ gu kawirikɔ̃. Ngɔ i ɔme to ɔkore ne, loatã wũ ndu mɛ nsɛ mitã ngbã fiɛ migɔdɛ̃ i itubu nɛ loisɛ isɔ̃ ame gɔ ɔ̃ibatã kuso. 7Ngɔ loɖe iso ne, kuso gɔ loatã wũ ngbe ne. Ana ne, loaɖe ɔ̃ Ɣaa fiɛ ɔ̃ wũ ɔ̃aɖe me ɔbi. 8Ɣɛɛ mafɔ̃dze, mma loifɔ maɖe, anyanyara mabaradze, maturiɖoese, asɔrɔ̃maɖedze, sibɔ mapɛdze, maɣɔsɔrɛdze, gu maladze ɔɖuɖu ne, maafɔ ma kuso i itɔkpe siare nɛ atɔgɛrɛĩ lowara ame. Nnɛgbe nɖe kukpi nyɔare ne.”

9Nnɛmɔ kama ne, Ɣaa makpabo ikɔdzɛ ma nto arɔi akɔdzɛ wa loyi ku inyɛwe aka akɔdzɛ tsɔra ɔwɛ̃ ɔba wũ kɔrɛ ɔɣere me sɔ, “Ba si lote-ɔ Sɛrɛrerɔ̃ Ibi ɔrɔ̃go gɔ ɔto ɔba ɔ̃akɔ.” 10Ɣaa siwarã ɔbo i wũ ame fiɛ Ɣaa kpabo ɔkɔ me ɔkɛlɛgu kube kɔlɛa kuwɛ̃ iso. Ɔte me Yerusalem ɔmagɛ̃ sekelea gɔ loso ɔbɔrɛ i Ɣaa kɔrɛ i kato ɔto ɔba. 11Ɔto ɔsa ku Ɣaa ifiɛ fiɛ ɔ̃ ifiɛ se lɛ ata wa lofɔ kuɣa. Ɔse lɛ yaspa ita awe fiɛ ɔ̃ ame ɔkpa lɛ aɣɔɣɔɛ awe. 12Ibere nɛ loki ilɔ wũ ɔkɔlɛ fiɛ ibɛ ana. Kuyogodɔ̃ kuweo-kunyɔ pia i ibere nɛgbe ame. Ɣaa makpabo iweo-inyɔ ɣɛ i kuyogodɔ̃ fiɛ matsɛrɛ Israel kalɛ kawɛ̃ iyere masia i kayogodɔ̃ biara iso. 13Kuyogodɔ̃ kutɛ pia i kuɣɛ̃kabɔrɛkɔ̃, kutɛ pia i kato isɛ, kutɛ pia i kala isɛ fiɛ kutɛ pia i kuɣɛ̃ iyo kabokɔ̃ isɛ. 14Ata aweo-anyɔ masu mapia ala ɔmagɛ̃ abere i karɔ̃ ame fiɛ matsɛrɛ Sɛrɛrerɔ̃ Ibi katɔ̃memasɛdze iweo-inyɔ ayere masia i wã iso.

15Ɣaa kpabo gɔ loɖegu me ika ɔmɔɛ̃ sikãrɛtɛa ɔdziri gɔ maasu masusu ala ɔmagɛ̃, ɔ̃ kuyogodɔ̃ gu ɔ̃ kubereku ɔto i kɔrɔ̃. 16Ɔmagɛ̃ ba abesɛ aka ana, fiɛ ɔ̃ kukarãme gu ɔ̃ kubɛme ɔɖuɖu ɔkote. Ɣaa kpabo gɔgbe ɔsu ɔ̃ sikãrɛtɛa ɔdziri ɔsusu ala ɔmagɛ̃, ne ɔnya sɔ kasɛ kawɛ̃ ɔkarã maili kakpi gu alafa aru. Ɔmagɛ̃ kukarãme, kubɛme gu ku kɔlɛme ɔkate. 17Ɣaa kpabo ɔsusu ibere ana fiɛ ɔnya sɔ ibɛ mita sikuɔ i ɔdziri gɔ ɔto ɔsusu ala ara kanya. 18Yaspa ata masu matsue ala abere fiɛ sikãrɛtɛa dzɛ nlɛ siɖo sito sifiɛ lɛ aɣɔɣɔɛ masu matsue ala ɔmagɛ̃. 19Masu ata wa lofɔ kuɣa agbãagbã mapia ala ɔmagɛ̃ abere i karɔ̃ ame.

Ita ɖeakatɔ̃ marɔ sɔ yaspa,

inyɔare nɖe safir.

Itɛare nɖe halkedon,

fiɛ inaare nɖe smaragdo.

20Iruvare nɖe sardonik,

ikuɔvare nɖe sardis.

Ikɔdzɛvare nɖe krisolit,

fiɛ farafanavare nɖe beril.

Kaiwɛ̃vare nɖe topas.

Iweovare nɖe krisopras.

Iweowɛ̃vare nɖe yiakint,

fiɛ iweonyɔare nɖe ametist.

21Ɔmagɛ̃ kuyogodɔ̃ kuweo-kunyɔ ɔɖuɖu ne, anyi aweo-anyɔ wa lofɔ kuɣa mabaragu ala. Kayogodɔ̃ biara ne, inyi siare iwɛ̃ mabaragu ala. Ɔmagɛ̃ ɔri siare ne, sikãrɛtɛa sɛɛ mabaragu ala fiɛ si asɛ ne, ato anya so i ɔ̃ ame.

22Loinya Isɔrɛyo kuiwɛ̃ i ɔmagɛ̃ ame alasɔ Ɣaa Ɔle Ɔɖuɖu Sate gu Sɛrɛrerɔ̃ Ibi nɖe Isɔrɛyo. 23Kuɣɛ̃ ɣee ɔgbaworeti iinya i ɔmagɛ̃ ame, alasɔ Ɣaa ikpawaĩ sɛ ifiɛ ifere wũ iso fiɛ Sɛrɛrerɔ̃ Ibi nɖe ɔ̃ ɔkaniɛ. 24Ɔmagɛ̃ ikpawaĩ ame i kayiiso nɖebi aasɛ fiɛ kayiiso magara aasu ma karana mabɔ ɔ̃ ame. 25Maibasɛ̃ ɔmagɛ̃ kuyogodɔ̃ ku anɔwã fiɛ kaɖe iibaro i ɔ̃ ame kanya. 26Nɖebi to maasu ma agagã gu karana mabɔ ɔ̃ ame. 27Ɣɛɛ ira nɛ loisekele kuiwɛ̃ iibabo i ɔmagɛ̃ ame. Maladze gu mma nsɛ mabara anuarɛra iibawe i ɔ̃ ame. Mma ayere matsɛrɛ mapia i Sɛrɛrerɔ̃ Ibi ngbã ɔko ame pɛ loawe i ɔ̃ ame.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index