Search form

KAƉIKATE ƆKO 9

1Gɔ Ɣaa kpabo ruva ɔfɛ̃ ɔ̃ kadadã ne, lonya iwãmi iwɛ̃ ɔkpase ibɔrɛ i kato iba iawuĩ i karɔ̃. Ɣaa ɔsu iwo gudua nɛ lobua iwodoro sibɔi ɔpia i iwãmi nrɔɔ̃ ame. 2Gɔ ɔbusi iwo nɛgbe kanya ne, kuɣɔ lipii ɔtsɛ isakɛ ibɔrɛ lɛ ikpo siare ame kuto kubɔrɛ. Kuɣɔ ɔku kuɣɛ̃ ifiɛ ala kumɛgɔ kusi ɔso. 3Kugbadzedzei ɔso kubɔrɛ i kuɣɔ ame kuba karɔ̃ iso, fiɛ Ɣaa ɔtã kɔ̃ kabiɛtɛ ga mba ɔle lɛ siboitɛtɛ ɔre. 4Ɔɣere kɔ̃ sɔ kudaabara sikua, karɔ̃, aɣatati ɣee adziri kuira, ɣɛɛ kubara mma ɔɖuɖu nna Ɣaa ikparĩ i itɔngbo ɔtile. 5Ɣaa ɔtã kɔ̃ ɔri sɔ kute maturi ɔɣiã awa aru, ɣɛɛ kudaaɖoe ma. Si kuta ɔturi ne, isɛ ibo lɛ ɔboitɛtɛ ibo awe. 6I awa aru wagbe ame ne, maturi to maabie kukpi sɔ maakpi, ɣɛɛ maibana, kukpi to kuakpɛ̃ ma ɔkã, ɣɛɛ kuatere kuɣɛ ma.

7Kugbadzedzei kumiamia se lɛ apɔngɔ wa manyi akpadza matã kakpã. Ira ɔ sia kɔ̃ ati lɛ sikãrɛtɛa sigaraikoto fiɛ kɔ̃ katɔ̃ se lɛ maturi kure. 8Kɔ̃ iti siwɛrɛ̃ ɔkarã lɛ ɔrɔ̃go sire fiɛ kɔ̃ anyɛ se lɛ dzata are. 9Kɔ̃ agbegbe akolo se lɛ ibɔra nɛ masɛ mafu igbegbe i kakpã ame. Kɔ̃ abue ipɛ to ire lɛ ibɔra makeke gu apɔngɔ gbodzoo wa nto akɛlɛ kakpã ame. 10Kugbadzedzei gɔgbe sikã gu ara wa kusɛ kuta ala maturi se lɛ siboitɛtɛ sire fiɛ kɔ̃ sikã ame i nnɛ kuasu kute ala maturi ɔɣiã awa aru pia. 11Kuba igara gɔ nɖe kpabo gɔ nto ɔnyɔ iwo gudua nɛ lobua iwodoro iso. Ɔ̃ iyere nɖe Abadon i si Hebrise ame fiɛ masɛ makpere wũ sɔ Apolion i si Helase ame gɔ karɔ̃ nɖe sɔ raninadze ne.

12Inyɛwe ɖeakatɔ̃ ɔɔfe, nyɔ, ikuti wã anyɔ mama wa nsɛ i kama.

13Gɔ Ɣaa kpabo kuɔva ɔfɛ̃ ɔ̃ kadadã ne, lonɔ silɔ siwɛ̃ ɔbɔrɛ i asa ana wa nɣɛ i sikã isɔrɛkasege ga nɣɛ i Ɣaa katɔ̃ ame. 14Silɔ ɔɣere Ɣaa kpabo kuɔva gɔ nto kadadã sɔ, “Kurisi Ɣaa makpabo ina ma manyi masɛ i Frat ɔwore katɔ̃!” 15Ne ɔso makurisi Ɣaa makpabo mamɔ. Maledza ma fiɛ ma wũ maledza so matã ɔɖɔwũ, iyi, kuwa gu ikɔ sɔ si maaɖoe kayiiso maturi ɔɖuɖu ika tɛare.

16Lonɔ sɔ makpakpɛ̃dze ma nsi i apɔngɔ iso kukame nɖe kukpi kuweo aka kukpi kuweo aka anyɔ. 17Kumɛgɔ lonya apɔngɔ gu mma nsi wã iso i kaɖikate ame ngbe ne. Mapia abɔra i agbegbe, awɛ̃ ɔrɛtɛ lɛ ɔtɔ gɔ lowara, awɛ̃ ana se lɛ kuɖokpo gɔ lokpa, fiɛ awɛ̃ ana se lɛ iyata nɛ lorɛtɛ. Apɔngɔ ati se lɛ madzata fiɛ ɔtɔ gu kuɣɔ gu atɔgɛrɛĩ to abɔrɛ wã i kanya ame. 18Masu ara ka atɛ wa maasu mate ala ɔturi ɔɣiã, wa nɖe ɔtɔ, kuɣɔ gu atɔgɛrɛĩ wa nto ɔbɔrɛ i apɔngɔ kanya ame maɖoe ala kayiiso maturi ɔɖuɖu ika tɛare 19Apɔngɔ ɔle pia i wã kanya ame gu wã sikã ame. Wã sikã se lɛ aɣɛ fiɛ aba iti. Sikã dzɛgbe asɛ asu ate ala maturi ɔɣiã ne.

20Mma ɔɖuɖu lokuti fiɛ maikpi i inyɛwe nɛgbe ame ne, masɛ̃, maifiniki manyua ma ara wa masu ma arɔĩ mabara ɔsɔrɛ. Mainyua siwarã lalaa, sikãrɛtɛa gu sikãfudza, ibɔra rɛtɛa gu ara wa mawe ala kudziri wa loisɛ anya ara, ɣee anɔ ara, ɣee asɛ isɔrɛ. 21Maifiniki manyua ma ituriɖoe, sibɔ ipɛ, asɔrɔ̃ iɖe gu kayu.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index