Search form

MA ROMASE 9

Ɣaa Ɔɖi Ma Yudase Sɔ Maɖe Ɔ̃ Maturi.

1Ayi kumɛgɔ loɖe Kristo ɔre ne, ɔnukuare loto loɣɛ, fiɛ loito lola sila. Siwarã Bielea ana to siɖe wũ ɔtu iso fiɛ loibala sila. 2Lobie sɔ mitsue sɔ isoma pia i wũ ɔtu ame gbaã. 3Alasɔ loto lobie sɔ loabuai wũ aɖe maturi. Si Ɣaa aanɔ karɔ̃ ne, ɔbɛse me i Kristo iso ɔfinikira wũ iɖi ɔtã wũ maturi si mme lowɔ pelepele. 4Alasɔ Ɣaa maturi ma ɔɖi maɖe. Ɔsu ma ɔbara ɔ̃ mabi, fiɛ ɔɖi ɔ̃ sigarakaɖekɔ̃ ikpawaĩ ɔte ma. Ma iɖe ɔnyigu kanya fiɛ ɔsu ɔ̃ mmara ana ɔtã. Ma iɖe i Ɣaa ɔte kumɛgɔ maafɛ̃ ara matã wũ fiɛ ma iɖe ɔtã ɔ̃ kaɣɛkasɛ ana. 5Ma mawa nɖe Israel makpakpa ma i Ɣaa ɔɖi fiɛ ma ɔɣekparɛ ame i Kristo gɔ loba kayiiso lɛ ɔturi awe ɔbɔrɛ. Boale Ɣaa gɔ nto ɔɖe ara ɔɖuɖu iso ita i kiniɔ ito ikɛlɛ dzoroo. Si iba ngbɔ. 6Iise lɛ sɔ Ɣaa kaɣɛkasɛ ga ɔɣɛ ɔsɛ ne, ɔ̃ibara i kã iso. Alasɔ iiɖe ma Yudase ɔɖuɖu nɖe maturi ma i Ɣaa ɔɖi lɛ ɔ̃ mare. 7Ite sɔ iiɖe Abraham mawa ɔɖuɖu nɖe Ɣaa mabi. Ɣaa ɔɣere Abraham sɔ, “Isak iso loaka-ɔ mawa.” 8Nnɛgbe ɔte sɔ iiɖe Abraham mabi ɔɖuɖu ma ɔɣe nɖe Ɣaa mabi. Ɣɛɛ mabi ma maɣe iki i Ɣaa kaɣɛkasɛ ame ne, ma ɔsɛ ɔnyɔ lɛ Abraham mabi mɔmɔ ne. 9Itɔ̃me nɛ i Ɣaa ɔɣɛ i kaɣɛkasɛ ame nɖe sɔ, “Loakpese loba ku ikɔlɛaba ɔwi gɔgbe ame fiɛ Sara aaɣe ɔbirɛrɛĩ.”

10Fiɛ iiɖe nnɛgbe kere. Ɣɛɛ Rebeka ɔɣe inyɔmabi gɔ maɖe mabirɛrɛĩ mabɔrɛ i ɔse ɔwɛ̃ saã gɔ nɖe bo ɔwa Isak ame. 11-12Ɣɛɛ ne, Ɣaa ba ɔri gɔ iso ɔsɛ ɔki ɔsɛ ɔɖi maturi. Fiɛ kumɛgɔ iba i ne ame ne, Ɣaa ɔɣɛ ira ɔsɛ fiɛ maɣe inyɔmabi magbe kɔra fiɛ maatsue isɛɛ gu ikpi. Ɔri gɔ iso ɔki ɔɖi ma iiki ma karabara kukawɛ̃ iso. Alasɔ ɔɣere Rebeka sɔ, “Ɔbi kpakpare to ɔ̃akpese kosore ɔɖabo.”

13Lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔɣɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ, “Yakob loɖi, fiɛ Esau losɛ̃.”

14Iyɔ be boaɣɛ i nnɛgbe iso iyɔ? Boaɣɛ sɔ Ɣaa iibara ara i ɔri iso? Ooɣo! Iiɖe ngbɔ iɖe. 15Ala ɔɣere Mose sɔ,

“Ngɔ loanyɔ nnya ne, loanyɔ wũ nnya.

Fiɛ ngɔ ara loaɖo me kayiri ne, ɔ̃ ara aaɖo me kayiri.”

16Ne ɔso Ɣaa nnyainyɔ ne, iiɖe ɔturi karabara ɣee ɔ̃ kubɛ iso isɛ iki ɣɛɛ ise i Ɣaa mɔmɔ nnyainyɔ iso. 17I Ɔko Sekelea ame ne, Ɣaa ɔɣere igara Farao sɔ, “Nnɛgbe ɔso losɛra-ɔ sigara sɔ si loaɖi wũ ɔle lote maturi i fɔ iso fiɛ maale wũ iyere teteree i kayiiso ɔɖuɖu ne.” 18Ne ɔso Ɣaa sɛ ɔnyɔ ngɔ ɔto ɔɖɔɛ nnya fiɛ ɔsɛ ɔgbã atsue ana i mma mba atsuele iso.

Ɣaa Sɛ Ɔnagu Bo Sikpã Fiɛ Ɔsɛ Ɔnyɔ Bo Nnya Ana.

19Mi ɔwɛ̃ to ɔ̃akarɛ me sɔ, “Si ise ngbɔ ne, lɛ ise ɔso fiɛ Ɣaa aakpese ɔtã ɔturi ipɔ? Alasɔ kuwɛ̃ iibawo ɔta ɔya i Ɣaa kuɖɔɛ iso.” 20Fɔ nɖe nna fiɛ aaɖegu Ɣaa ika ngbɔ? Ibui sɛ ikarɛ pɔse gɔ lopɔ ne sɔ, “Be ɔso fiɛ apɔ me ngbɔ?” 21Ne kama ne, pɔse ba ɔri ɔ̃asu sipɔse ɔbara ira biara nɛ ɔɖɔɛ. Ɔ̃awo abui anyɔ ɔpɔ ɔɖi i sise siwɛ̃ saã ame sɔ maasu ibui iwɛ̃ mabara ndu nɛa ire itsɔra ana masu mabara irubui. 22Ngbɔ ame i Ɣaa ɔbara ne. Ɔto ɔbie sɔ ɔ̃aɖi ɔ̃ sikpã ɔte sɔ maatsue ɔ̃ ɔle. Ɣɛɛ ɔɣara so ɔtã mma mpia i ɔ̃ sikpã kayirinɔ gbɔgbɔɔgbɔ ɔwi gɔ ɔsɛ sɔ ɔ̃awɔra ma aaɣo. 23Ngbɔ ame ɔto ɔbie sɔ ɔ̃aɖi ɔ̃ ara sɛɛ wa mpia i ɔ̃ ikpawaĩ gu isoɣɔ siare ame ɔte mma ɔ̃anyɔ nnya ne. Fiɛ bo nɖe mma ɔledza ɔsɛ ɔtã sɔ boaba boafiɛ. 24Ne ɔso ɔɖi bo iiɖe ma Yudase kere, ɣɛɛ ta mma loiɖe ma Yudase ana ne. 25Lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔɣɛ i kanyaɖidze Hosea ɔko ame sɔ,

“Mma loiɖe wũ maturi ne, loakpere ma wũ mare.

Fiɛ mma loiɖe wũ maɖɔɛse ne, loakpere ma sɔ wũ maɖɔɛse.

26Ngbegɔ ame loɣɛ sɔ,

Miiɖe wũ mare ne,

mmɔ ame i maturi aakpere ma sɔ Ɣaa gɔ nna karokɔ̃ mabi ne.”

27Ɣaa Kanyaɖidze Yesaya ɔ̃ wũ ɔɣere ma Yudase ku sikpabo teteree sɔ,

“Si ma Yudase ɔsi lɛ ɔpo ame iwarĩ kɔra ne,

ma ndɛ̃ irɛ̃saã kere loana iɖi.

28Alasɔ Bosate to ɔ̃aɣɛgu kayiiso maturi ɔɖuɖu atɔ̃me mala ɔro.”

29Ito iaba lɛ kumɛgɔ i Yesaya ɔɣɛ ɔwi gɔ lofe sɔ,

“Si Bosate Ɔle Ɔɖuɖu Sate iikuti bo mabi

gu mawa kɛkɛĩ ne,

boto boawɔ lɛ kumɛgɔ i Sodom gu Gomora Simagɛ̃

ɔwɔ awe!”

Itɔ̃me Bielea Nɛgbe Ana Ɔmɔɛ̃ Ma Yudase.

30Nnɛgbe ɔso ne, be boaɣɛ? Mma loiɖe ma Yudase fiɛ maito makpɛ̃ sɔ maase bɔlɔlɔ ne, maba maakpese maturi ma nse bɔlɔlɔ i Ɣaa anɔ gɔ mafɔ wũ maɖe ɔso. 31Ɣɛɛ ma Yudase ma nsiai mmara iso ibara kama teteree sɔ maase bɔlɔlɔ i Ɣaa anɔ ne, maiwo ɔse bɔlɔlɔ. 32Be ɔso fiɛ maiwo? Alasɔ maiki i kafɔkaɖe iso sɔ kaabara ma bɔlɔlɔ ɣɛɛ maki i ma kurabarara iso. 33Alasɔ matura i Kristo gɔ nse lɛ ita siare nɛ nse i ma ɔri iso lɛ kumɛgɔ ipia i Ɔko Sekelea ame sɔ,

“Minyɔ! Losɛ ita iwɛ̃ i Sion nɛ loatã maturi ɔtura.

Maatura i ne iso marɔ̃.

Ɣɛɛ ɔbiara gɔ loafɔ wũ ɔɖe ne,

kunuarɛ iibakpɛ̃ wũ kunya ɖa.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index