Search form

Veprat 8

1Sauli e miratoi vrasjen e Stefanit.

Sauli përndjek kishën

Atë ditë filloi një përndjekje e madhe ndaj kishës në Jerusalem. Përveç apostujve, të gjithë u shpërndanë nëpër fshatrat e Judesë e të Samarisë. 2Disa njerëz të përkushtuar ndaj Perëndisë e varrosën Stefanin dhe e vajtuan shumë. 3Ndërsa Sauli po e shkatërronte kishën duke hyrë shtëpi më shtëpi. Ai merrte zvarrë burra e gra dhe i fuste në burg.

4Mirëpo ata që ishin shpërndarë shkonin nga një vend në tjetrin, duke shpallur ungjillin. 5Filipi zbriti në qytetin e Samarisë e u predikoi atyre Krishtin. 6Turmat i dëgjonin me vëmendje fjalët e Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin mrekullitë që bënte. 7Shpirtrat e ndyrë dilnin me britma të mëdha prej shumë njerëzve që ishin të pushtuar prej tyre dhe shumë të paralizuar e të çalë u shëruan. 8Kështu, në atë qytet u gëzuan shumë.

9Në atë qytet jetonte prej kohësh një njeri me emrin Simon, i cili bënte magji e i mahniste njerëzit e Samarisë, e thoshte se ishte njeri i madh. 10Të gjithë e dëgjonin me vëmendje, që nga më të vegjlit deri te më të mëdhenjtë, e thoshin: «Ky njeri është fuqia e madhe e Perëndisë».

11Dhe e dëgjonin me vëmendje, sepse i kishte mahnitur për një kohë të gjatë me magjitë e tij. 12Po kur i besuan Filipit, që po shpallte ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, atëherë u pagëzuan burra e gra. 13Edhe vetë Simoni besoi. Pasi u pagëzua, qëndroi me Filipin e mahnitej kur shikonte mrekullitë e mëdha dhe veprat e fuqishme që ndodhnin.

14Kur apostujt në Jerusalem dëgjuan se Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndisë, dërguan atje Pjetrin e Gjonin. 15Këta shkuan dhe u lutën që ata të merrnin Shpirtin e Shenjtë, 16sepse asnjëri prej tyre nuk e kishte marrë ende Shpirtin e Shenjtë, por vetëm ishin pagëzuar në emrin e Zotit Jezu. 17Atëherë Pjetri e Gjoni vunë duart mbi ta dhe ata morën Shpirtin e Shenjtë.

18Kur pa Simoni se Shpirti i Shenjtë u dhurua përmes vënies së duarve të apostujve, u ofroi atyre para 19e u tha: «Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që kur të vë duart mbi dikë, të marrë Shpirtin e Shenjtë».

20Por Pjetri i tha: «U shkatërrofshin paratë e tua e ti bashkë me to, sepse mendove se mund të blesh me para dhuratën e Perëndisë! 21Ti nuk ke as pjesë e as short në këtë gjë, se nuk e ke zemrën të drejtë para Perëndisë. 22Pendohu për këtë mbrapshti tënden e lutju Zotit, se ndoshta ta fal atë që kishe në zemër. 23Në të vërtetë po shoh se je i mbushur me vrer dhe je peng i mëkatit».

24Atëherë Simoni u përgjigj: «Lutjuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodhë asgjë nga këto që thatë».

25Pasi dëshmuan dhe predikuan fjalën e Zotit, Pjetri e Gjoni u kthyen në Jerusalem, duke u predikuar ungjillin shumë vendeve të Samarisë.

Filipi dhe eunuku etiopas

26Një engjëll i Zotit i foli Filipit e i tha: «Ngrihu e shko drejt jugut, në rrugën që zbret nga Jerusalemi në Gazë». Ajo është një rrugë e shkretë. 27Filipi u ngrit e shkoi.

Ai pa një eunuk etiopas, zyrtar i lartë i Kandakës, mbretëreshës së etiopasve, kujdestar i tërë thesarit të saj. Ky kishte qenë në Jerusalem për të adhuruar 28e tani po kthehej, i ulur në karrocën e vet, duke lexuar profetin Isaia.

29Atëherë Shpirti i Shenjtë i tha Filipit: «Shko e hip në atë karrocë!». 30Filipi shkoi me vrap, e dëgjoi eunukun duke lexuar profetin Isaia e i tha: «A e kupton atë që po lexon?».

31Ai i tha: «E si mund ta kuptoj po nuk më udhëzoi dikush?». Pastaj e ftoi Filipin të hipte në karrocë e të ulej pranë tij.

32Pjesa e Shkrimit të shenjtë që ai po lexonte ishte kjo:

E çuan si dele

për t’u therur,

si qengjin

që shkon për t’u qethur pa bërë zë

e ai nuk e hapi gojën.

33E poshtëruan

dhe ia mohuan drejtësinë.

E kush mund të flasë për pasardhësit e tij?

Sepse jetës së tij

i dhanë fund mbi tokë.

34Eunuku e pyeti Filipin: «Të lutem, për kë e thotë këtë gjë profeti? Për veten e tij apo për ndonjë tjetër?». 35Atëherë Filipi filloi të fliste e duke u nisur nga kjo pjesë e Shkrimit të shenjtë, i shpalli ungjillin, Jezuin.

36‏-37Ndërsa po ecnin udhës, arritën në një vend ku kishte ujë dhe eunuku tha: «Ja, këtu ka ujë. Çfarë më pengon të pagëzohem?». 38Ai urdhëroi të ndalej karroca. Filipi dhe eunuku shkuan tek uji dhe Filipi e pagëzoi.

39Kur dolën nga uji, Shpirti i Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më. Pastaj shkoi plot gëzim udhës së vet.

40Filipi u gjend në Azot dhe, gjatë udhës, u predikonte ungjillin të gjitha qyteteve, derisa arriti në Cezare.