Search form

Gjoni 14

Jezui është udha për tek Ati

1«Le të mos ju tronditet zemra! Besoni në Perëndinë, besoni edhe në mua! 2Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe nuk do t’ju thosha se po shkoj t’ju bëj gati vendin. 3Kur të shkoj dhe t’ju bëj gati vendin do të kthehem përsëri dhe do t’ju marr pranë vetes, që edhe ju të jeni atje ku jam unë. 4Ju e dini udhën për atje ku po shkoj unë».

5Thomai i tha: «Zot, ne nuk e dimë ku po shkon, si mund ta dimë udhën?».

6Jezui i tha: «Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet meje. 7Nëse më keni njohur mua do të njihni edhe Atin tim. Madje, që tani e njihni dhe e keni parë».

8Filipi i tha: «Zot, na trego Atin dhe kjo na mjafton».

9Jezui i tha:

«Ka kaq kohë që jam me ju dhe nuk më ke njohur, Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si mund të thuash: “Na trego Atin”? 10Nuk beson ti se unë jam në Atin dhe Ati është në mua? Fjalët që ju them nuk i them nga vetja, por Ati që banon në mua i bën këto vepra.

11Më besoni, unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Në mos, besoni për shkak të vetë veprave. 12Me të vërtetë po ju them se kush beson në mua do të bëjë edhe ai veprat që bëj unë, madje do të bëjë vepra edhe më të mëdha, sepse unë po shkoj tek Ati. 13Unë do të bëj çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim, që Ati të përlëvdohet në Birin. 14Çfarëdo që të më kërkoni në emrin tim, unë do ta bëj.»

Premtimi i Shpirtit të Shenjtë

15«Nëse më doni, do të zbatoni urdhërimet e mia. 16Unë do t’i kërkoj Atit t’ju japë një Ngushëllues tjetër, që të jetë përherë me ju, 17Shpirtin e së vërtetës, të cilin bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e shikon dhe nuk e njeh. Ju e njihni, sepse qëndron pranë jush dhe do të jetë në ju.

18Nuk do t’ju lë jetimë. Do të vij te ju. 19Edhe pak e bota nuk do të më shohë më, ndërsa ju do të më shihni. Ju do të jetoni sepse jetoj unë. 20Atë ditë ju do të kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua dhe unë në ju. 21Kush i ka urdhërimet e mia dhe i zbaton ato, ai më do. Atë që më do mua, do ta dojë Ati im. Edhe unë do ta dua dhe do t’i shfaqem».

22Juda, jo Iskarioti, i tha: «Zot, përse do të na shfaqesh neve e jo botës?»

23Jezui i tha:

«Kush më do mua do të zbatojë fjalën time. Ati im do ta dojë dhe unë e Ati do të vijmë dhe do të banojmë tek ai. 24Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Fjala që dëgjoni nuk është e imja, por e Atit që më dërgoi.

25Këto gjëra jua thashë sa jam ende me ju. 26Ngushëlluesi, Shpirti i Shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, ai do t’ju mësojë gjithçka dhe do t’ju kujtojë gjithçka që ju thashë.

27Po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë nuk jua jap paqen siç jua jep bota. Le të mos ju tronditet zemra, as të mos ju frikësohet!

28Më dëgjuat kur ju thashë: “Po shkoj dhe do të vij përsëri te ju.” Po të më donit do të gëzoheshit që po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë.

29Jua thashë që tani përpara se të ndodhë, që të besoni kur të ndodhë. 30Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen sundimtari i kësaj bote. Ai nuk ka asnjë pushtet mbi mua. 31Por bota duhet ta dijë se unë e dua Atin dhe bëj atë që më urdhëroi Ati të bëj.

Ngrihuni të ikim prej këtej!»