Search form

Mateu 5

Predikimi në Mal

(Mt 5-7)

1Kur pa turmat, Jezui u ngjit në mal e pasi u ul, iu afruan dishepujt e vet. 2Atëherë mori fjalën e filloi t’i mësonte kështu:

Lumnitë

(Lk 6.20-23)

3«Lum të varfrit në shpirt,

se e tyre do të jetë mbretëria e qiejve.

4Lum ata që vajtojnë,

se do të ngushëllohen.

5Lum zemërbutët,

se do të trashëgojnë tokën.

6Lum të uriturit e të eturit për drejtësi,

se do të ngopen.

7Lum të mëshirshmit,

se do të mëshirohen.

8Lum të pastrit në shpirt,

se do të shohin Perëndinë.

9Lum paqebërësit,

se do të quhen bij të Perëndisë.

10Lum të përndjekurit për shkak të drejtësisë,

se e tyre është mbretëria e qiejve.

11Lum ju kur t’ju shajnë e t’ju përndjekin dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua.

12Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do të jetë i madh në qiej. Kështu përndoqën edhe profetët përpara jush.»

Kripë dhe dritë

(Mk 9.50; Lk 14.34-35)

13«Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa e humbet shijen, si mund ta rifitojë atë? Nuk ka më asnjë vlerë, përveçse të hidhet e të shkelet prej njerëzve.

14Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur mbi një mal. 15Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë nën magje, por e vë në mbajtësen e vet, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. 16Kështu duhet të shndrisë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Atin tuaj që është në qiej.»

Mësimi për ligjin e Moisiut

17«Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Moisiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t’i shfuqizuar, po për t’i përmbushur. 18Me të vërtetë po ju them: derisa të jetë qielli e toka, asnjë ‘i’ dhe asnjë pikë mbi ‘i’ nuk do t’i hiqet ligjit të Moisiut para se të ndodhë gjithçka.

19Prandaj, kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, dhe do t’i mësojë edhe të tjerët të bëjnë po ashtu, ai do të jetë më i vogli në mbretërinë e qiejve. Ndërsa ai që do t’i zbatojë dhe do t’ua mësojë të tjerëve, do të jetë i madh në mbretërinë e qiejve. 20Ja, unë po ju them: nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisenjve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve.»

Zemërimi

21«Keni dëgjuar se të parëve u qe thënë: Mos vrit. Ai që vret, do të dalë në gjyq. 22Por unë po ju them: kushdo që zemërohet kundër vëllait të vet, do të dalë në gjyq, por kush i thotë vëllait të vet “i pamend”, do të përgjigjet para sinedrit, dhe nëse i thotë “i marrë”, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit.

23Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar, kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, 24atëherë lëre dhuratën aty para altarit, shko e pajtohu më parë me vëllain tënd, pastaj kthehu e kushtoje dhuratën tënde.

25Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë te gjykatësi, gjykatësi te roja dhe të përfundosh në burg. 26Me të vërtetë po të them se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit.»

Tradhtia bashkëshortore

27«Keni dëgjuar se është thënë: Mos bëj tradhti bashkëshortore. 28Por unë po ju them: kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e vet. 29Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërën nga gjymtyrët, sesa të të hidhet i tërë trupi në ferr. 30Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërën nga gjymtyrët, sesa të të shkojë i tërë trupi në ferr.»

Divorci

(Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18)

31«Është thënë edhe: Kushdo që e ndan gruan, duhet t’i japë asaj letrën e ndarjes. 32Por unë po ju them: kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore.»

Betimi

33«Keni dëgjuar edhe se u qe thënë të parëve: Mos bëj betim të rremë, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. 34Ndërsa unë po ju them: mos u betoni kurrë. As për qiellin, se është froni i Perëndisë, 35as për tokën, se është shtroja e këmbëve të tij, as për Jerusalemin, se është qyteti i mbretit të madh. 36Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardhë a të zezë. 37Kur të flisni, thoni ‘po’ kur është ‘po’ dhe ‘jo’ kur është ‘jo’. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga i ligu.»

Shpagimi

(Lk 6.29-30)

38«Keni dëgjuar se është thënë: Sy për sy e dhëmb për dhëmb. 39Por unë po ju them: mos hyr në luftë me të ligun! Përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplakë në faqen e djathtë, ktheji edhe tjetrën. 40Nëse dikush do që të të hedhë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. 41Nëse të kërkon të ecësh një milje, bëj me të dy milje. 42Jepi atij që të kërkon dhe mos ia kthe shpinën atij që të kërkon hua.»

Dashuria për armiqtë

(Lk 6.27-28, 32-36)

43«Keni dëgjuar se është thënë: Duaje tjetrin, por urreje armikun tënd. 44Por unë po ju them: duajini armiqtë tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin, 45që të bëheni bij të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lindë dielli i tij mbi të këqijtë e mbi të mirët dhe të bjerë shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. 46Sepse, nëse doni vetëm ata që ju duan, ç’shpërblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit? 47Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç’gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? 48Jini, pra, të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.»