Search form

Psalteri 108

Kanka psallme e Davidit.

1Zemëra eme ashtë gati, o Perëndi, kam me kënduem, edhe kam me psallunë ndë lavdit t’eme.

2Sqohu, psallter, e qitharë: kam me u squem çë me nadie.

3Kam me të lavduruem ndër popuj, o Zot, edhe kam me psallunë për ty ndër kombe,

4se përdëllimi yt asht i math nalt ndë qijet, edhe e vërteta jote ngjer ndë ret.

5Naltohu mbi qijet, o Perëndi, edhe lavdia jote qoftë mbë gjithë dhenë.

6Qi të shpëtojënë të dashunit’ e tu, shpëto me anë të së diathtësë s’ate, edhe ndigjo-më.

7Perëndia foli ndë të shenjtënueminë vendin’ e vet: Kam me u gëzuem, kam me damë Syhemënë, edhe kam me matunë gropësinën’ e Sokhothit.

8Emi ashtë Galaadi, emi ashtë Manasseu; Efraimiashtë fuqia e kresë s’eme, Iuda ashtë ligjë-vumësi em,

9Moabi ashtë legeni i të lamit t’em; mbi Edominë kam me hedhunë këpucënë t’eme, kam me brohorimë mbi Palestinënë.

10Kush ka me më siellë ndë qytet të fortë? Kush ka me më hiekun’ udhënë deri në Edom?

11As por jo ti, o Perëndi, qi na hodhe tej? Edhe s’ke me dalë, o Perëndi, bashkë me ushtëriat tona?

12Ndif-na për me shpëtuem prei shtrëngimit, sepse shpëtimi i njeriut asht’ i kotë.

13Me anë të Perëndisë kemi me bamë trimëni, edhe ai ka me shkelun’ anëmiqtë t’anë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index