Search form

Psalteri 111

1Alleluia. Kam me lavduruem Zotinë me gjithë zemërë ndë këshille të dreitëvet, edhe ndë përmbëledhëje.

2Punët’ e Zotit janë të mëdha, të kërkueme prei gjith’ atyneve qi u pëlqejenë.

3Puna e ati ashtë lavdurim e madhëni, edhe dreitënia e ati mbet ndë jetët të jetësë.

4Pruni ndër mend mërekullit’ e veta, Zoti ashtë përdëllyes e i dhimshpim.

5U dha ushqim atyneve qi e kanë frikë; ka me mbaitunë mend përherë dhiatën’ e vet.

6I diftoi popullit vet fuqin’ e punëvet veta, për me u dhanë trashigim kombesh.

7Punët’ e duervet ati janë dreitëni e gjyq; gjithë porosit’ e ati janë të vërteta,

8të forcueme ndë jetët të jetësë, janë bamë me vërtetëni e me dreitëni.

9Dërgoi shpërblim te popull’ i vet, urdhënoi dhiatën’ e vet për gjithë jetënë; emëni i ati asht’ i shenjtënuem e i frikshim.

10Kryet’ e ditunisë ashtë frik’ e Zotit; gjith’ ata qi punojën’ ato, kanë mend të mirë; lavdurimi i ati mbetet ndë jetët të jetësë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index