Search form

Psalteri 112

1Alleluia. Lum ai njeri qi druen Zotinë, i ka anda fort urdhënimet’ e ati.

2Fara e ati ka me qenun’ e fortë ndë dhet, brezi i të dreitëvet ka me u bekuem.

3Nder e pasëje kanë me qenunë ndë shtëpi t’ati, edhe dreitënia e ati mbet ndë jetët të jetësë.

4Len dritë nd’errësinë për të dreitët, ashtë përdëllyes, e i dhimpshim, e i dreitë.

5Njeriu i mirë ban përdëllim e ep hua, guvernon punët’ e veta me gjyq.

6Andai s’ka me u tundunë kurrë, i dreiti ka me u përmendunë për gjithë jetënë.

7Prei zanit keq s’ka me pasunë frikë, zemëra e ati ashtë gati për me shpëryem mbë Zotinë.

8Zemëra e ati asht’ e fortë, s’ka me drashunë, ngjer sa të shofi shpagiminë mbë anëmiqt e vet.

9Përdau, dha të vobegëvet; dreitënia e ati mbet ndë jetët të jetësë, brini i ati ka me u naltuem me lavdi.

10I pabesi ka me pamë, edhe ka me u zemëruem; ka me ngërcëllyem dhambët’ e vet, edhe ka me u tretunë, dëshërimi i të pabesëvet ka me u vdierrë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index