Search form

Psalteri 115

1Mos neve, o Zot, mos neve, por emënit t’yt ep-i lavdi, për përdëlliminë tand, edhe për të vërtetënë tande.

2Se mos thonë ndonjiherë kombetë: Ku ashtë pra Perëndia i atyneve?

3Por Perëndia yn’ ashtë ndë qiell, bani gjithë sa deshi.

4Idhujt’ e atyneve janë argjand e ar, punë duersh njerëzish;

5gojë kanë, e nukë flasinë, sy kanë, e nukë shofinë;

6veshë kanë, e nukë gjegjenë, hundë kanë, e nukë marrin’ erë;

7duer kanë, e nukë përkasinë, kambë kanë, e nuk’ ecinë, as nukë nxierrinë za prei gurmazit vet.

8Porsi ato u bafshin’ ata qi bajën’ ato, edhe gjithë sa venë shpëresënë mb’ato.

9Israeli shpëreu mbë Zotinë, ai ashtë ndifmës edhe mburonja e atyneve.

10Shtëpia e Aaronit shpëreu mbë Zotinë, ai ashtë ndifmës edhe mburonja e atyneve.

11Ata qi druejënë Zotinë, shpëryenë mbë Zotinë, ai ashtë ndifmës edhe mburonja e atyneve.

12Zoti na kujtoi, e ka me na bekuem, ka me bekuem shtëpin’ e Israelit, ka me bekuem shtëpin’ e Aaronit.

13Ka me bekuem ata qi druejënë Zotinë, të vogjëlitë bashkë me të mëdhejt.

14Zoti ka me shtuemtë miratë mbë ju, edhe mbë bijt tuei.

15Ju jeni të bekuemit’ e Zotit, qi bani qiellin’ edhe dhenë.

16Qielli i qiellit asht’ i Zotit, edhe dhen’ ua dha të bijvet njerëzëvet.

17Të vdekunitë s’kanë me lavduruem Zotinë, as gjith’ ata qi sdripinë ndë vend të pushimit,

18por na kemi me bekuem Zotinë çë tashti e për gjithë jetënë. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index