Search form

Psalteri 12

Mbë të parinë kankatuer mbi Sheminith. Psallm’ e Davidit.

1Shpëto-më, o Zot, se s’mbet i dreitë, se u pakësuenë miqt’ e të vërtetësë prei të bijvet njerëzëvet.

2Gjithë-se-cilli flet të kota tek i afërmi vet, me buzë gënjeshtare flasinë prei zemrësë dy faqesh.

3Zoti thaftë gjithë buzëtë gënjeshtare, edhe gjuhënë qi flet fjalë të mëdha.

4Të cillëtë thanë: Kemi me dalë ma të fortë me gjuhët t’onë, kemi me vetëhe buzëtë t’ona: kush ashtë zot mbi ne?

5Për të vueitunit e të vobegëvet, edhe për shamtimën’ e të nevojëshimëvet, tashti kam me u ngritunë, thotë Zoti, kam me vumë ndë shpëtim atë, prei ati qi flet keq kundrë ati.

6Fjalët e Zotit janë fjalë të këthiellëta: argjand i sprovuem, tretunë nd’ anë balte, kulluem shtatë herë.

7Ti, o Zot, ke me rueitun’ ata, ke me mbaitun’ ata prei këti brezi për gjithë jetënë.

8Të pa-besët’ ecinë rreth e rrotullë, kur naltohenë ma të këqijt’ e të bijvet njerëzëvet.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index