Search form

Psalteri 135

1Alleluia. Lavduroni emënin’ e Zotit, lavduroni, ju shërbëtorët’ e Zotit,

2qi rrini ndë shtëpi të Zotit, ndë oborre të shtëpisë Perëndisë t’onë.

3Lavduroni Zotinë, se Zoti asht’ i mirë; psallni emënit ati, se ashtë mirë.

4Se Zoti sgjodhi Iakobinë për vete, Israelinë për thesoren’ e vet.

5Sepse un’ e ngjofta, se Zoti asht’ i math, edhe Zoti ynë ashtë përmbi gjithë perëndinat.

6Zoti bani gjithë sa deshi ndë qiellt e ndë dhet, ndë detënat e ndë gjith’ abyssat.

7Hipën retë prei kantevet dheut, ban vetima për shi, nxier erëna prei thesorevet veta.

8I cilli vrau para-lindësit’ e Misirit, çë prei njeriu ngjer mbë bagëtinë,

9dërgoi shenje e punë të frikshime ndë miedis tand, o Misirë, mbi Faraonë, edhe mbi gjithë shërbëtorët e ati.

10I cilli u ra kombeve të mëdhej, edhe vrau mbëretën të fortë:

11Sionë mbëretin’ e Amorevet, edhe Ogunë mbëretin’ e Bashanit, edhe gjithë mbëretëniat’ e Hanaanit,

12edhe dha dhen’ e atyne trashigim, trashigim mbë Israelinë popullin’ e vet.

13O Zot, emëni yt ashtë për gjithë jetënë, edhe të përmendunitë t’at bres mbas brezi, o Zot.

14Se Zoti ka me gjukuem popullin’ e vet, edhe ka me u ngushëlluem për shërbëtorët e vet.

15Idhujt’ e kombevet janë argjand e ar, punë duersh njeriu.

16Gojë kanë, e nukë flasinë, sy kanë e nukë shofinë,

17veshë kanë e nukë gjegjenë, as kanë frymë ndë gojët t’atyne.

18Porsi ato u bafshin’ ata qi bajën’ ato, kushdo qi ka shpëresë mb’ato!

19O shtëpi e Israelit, bekoni Zotinë; o shtëpi e Aaronit, bekoni Zotinë;

20o shtëpi e Leviut, bekoni Zotinë; ju qi keni frikë Zotinë, bekoni Zotinë.

21I bekuem qoftë Zoti prei Sionet, ai qi rri ndë Ierusalemë. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index