Search form

Psalteri 136

1Lavduroni Zotinë, se asht’ i mirë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

2Lavduroni Perëndin’ e perëndinavet, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

3Lavduroni Zotin’ e zotënavet, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

4Ate qi vetëmë ban mërekulli të mëdha, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

5Ate qi bani qijetë me mend, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

6Ate qi qindroi dhenë mbi ujënat, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë:

7Ate qi bani dritarët’ e mëdhej, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë,

8diellinë, për urdhënin’ e ditësë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë,

9hanën’ edhe hyjetë, për urdhënin’ e natësë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

10Ate qi i ra Misirit bashkë me para-lindësit e atyne, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë,

11edhe nxuer Israelinë prei miedisit atyne, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

12me dorë të fortë, edhe me krahë të gjatë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

13Ate qi dau mbë dy Detin’ e Kuq, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

14edhe bani Israelinë me shkuem për miedis t’ati, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë,

15edhe hodhi Faraonin’ edhe ushtërin’ e ati ndë Det të Kuq, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

16Ate qi i hoq udhënë popullit vet ndë shkretinë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

17Ate qi u ra mbëretënave të mëdhej, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

18edhe vrau mbëretën të fortë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

19Sionë, mbëretin’ e Amorevet, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

20edhe Ogunë, mbëretin’ e Bashanit, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

21edhe u dha dhen’ e atyne për trashigim, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

22trashigim mbë Israelinë, shërbëtorin’ e vet, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

23I cilli na kujtoi ndë të përvumit t’onë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë;

24edhe ate qi na shpëtoi prei anëmiqvet t’anë, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

25Ate qi i dha ushqim çdo korpi, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

26Lavduroni Perëndin’ e qiellit, se përdëllimi i ati ashtë për gjithë jetënë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index