Search form

Psalteri 148

1Alleluia. Lavduroni Zotinë prei qijesh, lavduroni ate ndë të naltat.

2Lavduroni ate, gjith’ engjujt’ e ati, lavduroni ate gjithë fuqit’ e ati.

3Lavduroni ate, o diell’ edhe hanë, lavduroni ate, gjithë’ yjet’ e dritësë.

4Lavduroni ate, qijet’ e qijevet, edhe ujëtë qi ashtë përmbi qijet.

5Le të lavdurojën’ emënin’ e Zotit, se ai urdhënoi, edhe u krijuenë;

6edhe forcoi ato për gjithë jetënë; edhe për gjithë jetën’ e jetësë, bani urdhënë, qi s’ka me shkuem.

7Lavduroni Zotinë prei dheut, dragonjt’ edhe gjith’ abyssatë.

8Ziarrm e breshënë, bor’ e avullë, er’ e fortë qi ban fjalën’ e ati,

9bieshkat’ edhe gjithë maletë, drunatë qi bani pemë, edhe gjithë dullenjatë,

10bishat’ edhe gjithë bagëtitë, shtërpinj edhe shpendë fluturake,

11mbëretënit’ e dheut edhe gjithë popujtë, të parët edhe gjithë gjukatësit’ e dheut,

12dialoshë e vaiza, pleq bashkë me të rij.

13Le të lavdurojën’ emënin e Zotit, se vetëm’ emëni i ati u naltue, lavdia e ati ashtë mbi dhet, edhe mbi qiellt.

14Edhe ai i ngriti bri popullit vet, lavdurim për gjithë të dreitët e vet, për të bijt e Israelit, popullit qi asht’ ngjat ati. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index