Search form

Psalteri 149

1Alleluia. Këndoni Zotit kankë të re, lavdurimi i atiashtë ndë mbëledhëje të dreitëvet.

2Le të gëzohet Israeli për ate qi e bani, edhe le të gëzohenë të bijt’ e Sionësë për mbëretin’ e vet.

3Le të lavdurojën’ emënin’ e ati me valle, le t’i psallin’ emënin ati me tympan e me qitharë.

4Se Zotit i pëlqeu populli i vet, ka me naltuem të butëtë me shpëtim.

5Të dreitëtë kanë me u mburrunë ndë lavdi, edhe kanë me u gëzuem mbi shtratnat të vet.

6Lavdurimet’ e Perëndisë kanë me qenunë ndë gurmast t’atyne, edhe shpatatë me dy presëje n’dorët t’atyne,

7për me marrë shpagim prei kombevet, edhe me dhanë mundim popujvet,

8për me lidhunë mbëretënit’ e atyne me litar, edhe të lavdurueshimit’ e atyne me lidhëje të hekurta,

9për me bamë mb’ata gjyqin’ e shkruem. Këjo lavdi ka me qenunë për gjithë të dreitët’ e ati. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index