Search form

Psalteri 24

Psallm’ e Davidit.

1Dheu asht i Zotit, edhe të mbushunit’ e ati: bota, edhe ata qi rrinë nd’atë.

2Sepse ai themeloi atë mbi detënat, edhe e qindroi mbi lumënat.

3Kush ka me hypunë ndë malt të Zotit? Edhe kush ka me ndenjunë ndë vend t’ati të shenjtënueminë?

4I pa-faji ndë duert, edhe i këthiellëti ndë zemërët, i cilli nukë dha shpirtin’ e vet mbë të kotë, edhe nuk’ u betue me gënjeshtrë.

5Kyi ka me marrë bekim prei Zotit, edhe dreitëni prei Perëndisë shpëtimit vet.

6Kyi ashtë brezi atyneve qi kërkojën’ atë, qi kërkojënë faqenë tande, o Perëndia i Iakobit. Selah.

7Ngreni krenët tuei, o dyer, edhe naltohi, o dyer të përjetëshime, se ka me hymë Mbëreti i lavdisë.

8Cilli ashtë kyi Mbëreti i lavdisë? Zot’ i fortë edhe i fuqishim, Zoti i fuqishim ndë luftë.

9Ngreni krenët tuei, o dyer, edhe naltohi, o dyer të përjetëshime, se ka me hymë Mbëreti i lavdisë.

10Cilli ashtë kyi Mbëreti i lavdisë? Zoti i fuqiavet: ai ashtë Mbëreti i lavdisë. Selah.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index