Search form

Psalteri 29

Psallm’ e Davidit.

1Epni Zotit, o të bijt’ e të fortëvet, epni Zotit lavdi e nder.

2Epni Zotit lavdinë e emënit ati, lutni Zotinë ndë shenjtëni të madhënueshime.

3Zan’ i Zotit ashtë mbi ujënat, Perëndia i lavdisë bumbullin, Zoti ashtë mbi shumë ujëna.

4Zan’ i Zotit asht’ i fortë, zan’ i Zotit ashtë ndë fuqi.

5Zan’ i Zotit thyen dulenja, edhe Zoti thyen dulenjat’ e Libanit,

6edhe i ban me karcyem porsi viç Libanë edhe Sirionë, porsi bir bri-vetëmi.

7Zan’ i Zotit shkëput flakat’ e ziarrmit.

8Zan’ i Zotit tund shkretinënë, Zoti tund shkretinën’ e Kadësë.

9Zan’ i Zotit ban me piellë drenatë, edhe svesh pyjetë, edhe gjithë-se-cilli flet për lavdinë e ati ndë tempull t’ati.

10Zoti rri mbi përmbytëjenë, edhe Zoti rri mbëret për gjithë jetënë.

11Zoti ka me i dhanë fuqi popullit vet, Zoti ka me bekuem popullin’ e vet me paqtim.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index