Search form

Psalteri 3

Psallm’ e Davidit, kur iku prei sysh të birit vet Absalomit.

1Zot, sa u shumuen’ anëmiqt e mi! Shumë vetë ngrenë krye kundrë meje.

2Shumë vetë thonë për shpirtinë t’em: Nuk’ ashtë shpëtim për atë te Perëndia. Selah.

3Por ti, o Zot, je mburonjë rreth meje, lavdia eme, edhe ai qi nalton kryetë t’em.

4Thërrita me zaninë t’em te Zoti, edhe më ndëgjoi prei malit shenjtënisë vet. Selah.

5Unë rash’ e fjeta; u sqova, se Zoti më forcon.

6Nukë do të frikohem prei dhetë mijënash populli, atyneve qi qindrojënë kundrë meje përqark.

7Ngreu, o Zot, shpëto-më, o Perëndia em, se ti u re gjith’ anëmiqvet mi mbë nofullët, theve dhambët’ e të pa-besëvet.

8Shpëtimi asht i Zotit, bekimi yt ashtë mbi popullinë tand. Selah.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index