Search form

Psalteri 34

Psallm’ e Davidit, kur ndërroi faqen’ e vet përpara Abimellehut, edhekyi e lishoi, e iku.

1Kam me bekuem Zotinë mbë qish do kohë, lavdurimi i ati ka me qenunë kurdo ndë gojët t’eme.

2Shpirti em do të mburretë mbë Zotinë, të butëtë kanë me ndëgjuem, edhe kanë me u gëzuem.

3Madhënoni Zotinë bashkë me mue, edhe le të naltoimë bashkë emënin’ e ati.

4Kërkova Zotinë, edhe më ndëgjoi, edhe më shpëtoi prei gjithë frikavet mia.

5Shtinë sytë mb’atë, edhe u ndritnë, edhe faqet’ e atyne s’u turpënuenë.

6Kyi i vobegu thërriti, edhe Zoti e ndëgjoi, edhe e shpëtoi prei gjithë shtrëgimevet ati.

7Engjulli i Zotit ve ushtërinë rreth atyneve qi e kanë frikë, edhe i ruen.

8Ngjinoni edhe shifni, se Zoti asht’ i mirë. Lum ai njeri qi shpëren mb’atë.

9Droni Zotinë, o shenjtënit’ e ati,se s’u mengon gja atyne qi druejën’ atë.

10Këlysht’ e leonëvet kanë nevojë edhe kanë uni, por ata qi kërkojënë Zotinë, s’u mengon as ndonji gja e mirë.

11Eni, o dielm, më ndëgjoni: kam me u mësuem frikën’ e Zotit.

12Qish asht’ ai njeri qi dëshëron jetë, edhe do ditt të gjata, për me pamë të mira?

13Ruei gjuhënë tande prej së keqesë, edhe buzët’ e tua prei të folunit gënjeshtrë.

14Hiqu prei së keqesë, edhe ban mirë, lyp paqtim, edhe ndiq atë.

15Syt’ e Zotit janë mbi të dreitët, edhe veshët’ e ati mbë të bërtitunit e atyne.

16Faqeja e Zotit ashtë kundrë atyne qi bajënë keq, për me bierrë të përmendunit’ e atyne prei dheut.

17Të dreitëtë thërritnë, edhe Zoti i ndëgjoi, edhe i shpëtoi prei gjithë shtrëngimevet atyne.

18Zoti ashtë ngjat atyne qi kanë zemërën’ e thyeme, edhe shpëton të përvumitë ndë shpirt.

19Shtrëngimet’ e të dreitit janë shumë, por Zoti ka me e shpëtuem prei gjithë këtyne.

20Ai ruen gjithë eshtënat’ e ati, as nji prei këtyne s’ka me u thyem.

21E keqeja ka me vramë fajtorinë, edhe ata qi kanë mëni të dreitinë, kanë me u bamë fajtorë.

22Zoti shpërblen shpirtin’ e shërbëtorëvet vet, edhe gjith’ ata qi shpërejënë mb’atë s’kanë me u shkretuem.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index