Search form

Psalteri 43

1Gjyko-më, o Perëndi, edhe ban gjyqinë t’em kundrë nji kombi të pa-udhë, shpëto-më prei njeriu gënjeshtar edhe të pa-udhë.

2Se ti je Perëndia i fuqisë s’eme, përse më hodhe tej? Përse ecij i vranëtë prei shtrëngimit anëmikut?

3Dërgo dritënë tande edhe të vërtetënë tande, ato le të më hiekin udhënë, le të më siellinë ndë mal të shenjtënisë s’ate, edhe ndë tendat të tua.

4Atëherë kam me hymë ndë theroren’ e Perëndisë, te Perëndia, gëzimi i gëzimit t’em, edhe kam me të lavduruem me qitharë, o Perëndi, Perëndia em.

5Përseje i idhënutë, o shpirti em? Edhe përse përzihe përmbrenda meje? Shpëre mbë Perëndinë, se kam me e lavduruem edhe ma, ai ashtë shpëtesa e faqesë s’eme, edhe Perëndia em.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index