Search form

Psalteri 48

Kankë psallme për të bijt’ e Koreut.

1Zotiasht’ i math, edhe fort i lavdurueshim ndë qytet të Perëndisë t’onë, ndë mal të shenjtënisë ati.

2Vend-bukurë, gëzimi i gjithë dheut ashtë mali i Sionësë, kah brit’e borësë, qyteti i mbëretit math.

3Perëndia ngjifetë ndë pallatet t’asai për mpshtetëje të naltë.

4Se qe tek u mbëlothnë mbëretënitë, shkuenë bashkë.

5Ata kur panë kështu, u mërekulluenë, u përzienë, edhe iknë me vrap.

6I muer frika atie, të dhimptuna, si asai qi piell.

7Me erë të lemit diellit thyenë barkët’ e Tharsisë.

8Sikurse ndëgjuem, kështu pam ndë qytet të Zotit fuqivet, ndë qytet të Perëndisë t’onë; Perëndia ka me themeluem atë për gjithë jetënë. Selah.

9Presim përdëlliminë tand, o Perëndi, ndë miedis të tempullit t’yt.

10Mbas emënit t’yt, o Perëndi, kështu asht’ edhe lavdurimi yt deri mbë anët të dheut; e diathta jote ashtë plot me dreitëni.

11Le të gëzohetë mali i Sionësë, le të gëzohenë të bijat’ e Iudësë për gjyqet e tu.

12Qarkoni Sionënë, edhe ecëni rrotull’ asai, numëroni burgjet’ e asai.

13Ngulni zemrënë tuei mbë muret t’asai, vështroni pallatet’ e asai, qi t’i tregoni brezit mbasandaim.

14Sepse kyi Perëndi ashtë Perëndia ynë jetë mbas jete, ai ka me na hiekë udhënë deri mbë vdekët.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index