Search form

Psalteri 55

Mbë të parinë kankatuer, mbi Neginoth: Mashhil i Davidit.

1Mba-i vesh të falunit t’em, o Perëndi, edhe mos këthe sytë mbënjanë prei lutëjesë s’eme.

2Ki-më kujdes, edhe ndëgjo-më: idhënohem ndë mendim t’em, edhe tundem,

3prei zanit anëmikut, edhe prei shtrëngimit të pa-besit, se hedhinë pa-udhëni mbi mue, edhe më marrinë mëni me zemërim.

4Më dridhetë zemëra përmbrenda meje, edhe më muer frikë vdeke.

5Më erdhi frikë e të dredhunë, edhe më mbuloi tëmer.

6Edhe thashë: Kush të më epte fletë porsi të pullumbit! Do të fluturoishiem e të prahesh.

7Qe te do të largohesh tue ikunë, do të shkoishiem kohënë ndë shkretit. Selah.

8Do të ikëshiem me nxitim prei erësë fortë, e prei thëllimit.

9Mbyt ata, o Zot, dai gjuhënat’ e atyne, se pashë shtrëngim e të britunë ndë qytet.

10Dit’ e natë kërkojënë muret’ e asai; edhe pa-udhëni e të shamë ashtë ndë miedis t’asai;

11e keqe ashtë ndë miedis t’asai, gënjeshtrë e rrenë nukë shterenë prei rrugavet asai.

12Se të më pasëke shamë anëmiku, do ta kishiem duruem, edhe t’u ngritëkeshe kundrë meje ai qi më ka mëni, do t’ishiem mpëshefunë prei ati,

13por ishie ti, o njeri, qi je porsi unë, udhë-hiekësi em, edhe i ngjofuni em,

14qi flitshim bashkë ambëlë, vijshim bashkë me shoqëni ndë shtëpi të Perëndisë.

15Arthtë vdekë mbi ata, edhe sdrypshinë të gjallë ndë vorr, se janë të këqia ndër të ndenjunat t’atyne, edhe ndërmiet atyne.

16Unë kam me i thërritunë Perëndisë, edhe Zoti ka me më shpëtuem.

17Mbramie, e nadie, e mies-ditë kam me u lutun’ e me thërritunë, edhe ka me më ndëgjuem zaninë.

18Ka me më shpëtuem shpirtinë ndë paqtim prei luftësë, qi ashtë kundrë meje, se shumë vetë ishinë kundrë meje.

19Perëndia ka me ndëgjuem, edhe ka me përvum’ ata; ai qi ashtë para jetëvet, Selah, se ata s’ndërrohenë, as kanë frikë Perëndinë.

20Ngjat duert’ e veta kundrë atyne qi janë ndë paqtim me atë, ndyn dhiatën’ e vet.

21Fjalët’ e gojës’ ati janë ma të buta se tëlyeni, por ndë zemërët t’ati ashtë luftë; fjalët e ati janë ma të buta se voji, por janë thika të sveshëta.

22Hidh barrënë tande mbë Zotinë, edhe ai ka me të lenuem, kurrë s’ka me lanë të tundet’ i dreiti.

23Por ti, o Perëndi, ke me sdrypun’ ata ndë pus të humbëjesë; njerëzit’ e gjaknavet e të gënjeshtrësë s’kanë me e mbërrimë ndë gjymësë të ditvet veta, por unë kam me shpëryem mbë tyi.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index