Search form

Psalteri 60

Mbë të parinë kankatuer mbi Shushan-edhuth, Miktam i Davidit për mësim, kur luftoi Syrin’ e Mesopotamisë, edhe Syrin’ e Sobasë, edhe u këthye Ioabi, edhe i ra Edomit ndë gropësinët të krypësë dymbëdhetë mijë.

1O perëndi, na hodhe tej, na theve, u zëmërove, këthehu te na.

2Tunde dhenë, çave ate, shëndosh thërrimet’ e ati, se po lëkundetë.

3I diftove popullit t’yt punë të ashpëra, na dhe me pimë venë qi merr mentë.

4U dhe shenjë atyne qi të kanë frikë, qi të ngrihetë nalt’ për të vërtetënë. Selah.

5Qi të lirohenë të dashunit’ e tu, shpëto-më me anët së diathtësë s’ate, edhe ndëgjo-më.

6Perëndia foli ndë vend të shenjtënuemin’ e vet: Kam me u gëzuem, kam me damë Syhemënë, edhe kam me matunë gropësinën’ e Sokhothësë.

7Emi ashtë Gallaadi, edhe emi ashtë Manasseu; Efraimi ashtë fuqia e kresë s’eme, Iuda ashtë ligjë-vumësi em,

8Moabi ashtë legen’ i të lamit t’em, mbi Edominë kam me hedhunë këpucënë t’eme, brohori për mue, o Palestinë.

9Kush ka me më prumë ndë qytet me mure të fortë? A kush ka me më hequn’ udhënë deri ndë Edom?

10As por jo ti, o Perëndi, qi na hodhe tej? Edhe s’ke me dalunë bashkë me ushtëriat tona, o Perëndi.

11Ep-na ndifmëtë shpëtoimë prei shtrëngimit, sepse shpëtimi prei njeriut asht i kotë.

12Me anë të Perëndisë kemi me bamë trimëni, edhe ai ka shkelun’ anëmiqtë tanë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index