Search form

Psalteri 64

Mbë të parinë kankatuer. Psallm’ e Davidit.

1Ndëgjo zaninë t’em, o Perëndi, ndë lutëjet t’eme, ruei jetënë t’eme prei frikës’ anëmikut.

2Mpshif-më prei këshillësë të këqijvet, prei gjindëjesë qi punojënë pa-udhë,

3të cillëtë prefinë gjuhën’ e vet, porsi shpatë, ngrefinë harkun’ e vet, edhe hedhinë shigjeta, fjalë të idhëta,

4qi të shigjetojënë mpshefas të pa-fajminë, e shigjetojënë befas, edhe s’kanë frikë.

5Forcojënë vetëhenë ndë fjalë të keqe, pishtëllijënë të mpshefinë kurth, thonë: Kush ka me i pamë?

6Kërkojënë me kujdes punë pa udhë, por u lothnë tue kërkuem me kujdes, edhe të përmbrendëshimetë, edhe zemëra e qishdo njeriu asht’ e thellë.

7Por Perëndia ka me shigjetuem ata, plagët’ e atyne kanë me qenunë prei shigjete të papritunë.

8Edhe fjalët’ e gjuhës’ atyne kanë me ranë mbi ata, kanë me ikunë gjith’ ata qi i shofinë.

9Edhe qishdo njeri ka me u frikuem, edhe kanë me treguem punët’ e Perëndisë, edhe kanë me kupëtuem të punuemet’ e ati.

10I dreiti ka me u gëzuem mbë Zotinë, edhe ka me shpëryem mb’atë; edhe kanë me u mburrunë gjithë zemërë-dreitëtë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index