Search form

Psalteri 77

Mbë të parinë kankatuer, për Iedhuthunë. Psallm’ e Asafit.

1Zani em ashtë te Perëndia, edhe klitha: zani em ashtë te Perëndia, edhe ma vuni veshinë.

2Ndë ditë të shtrëngimit t’em kërkova Zotinë, shtrijshem duert’ e mia natenë, edhe s’pushoishem, shpirti em s’donte me u ngushulluem.

3Kuitova Perëndinë, edhe u përzieshë, u mendueshë, edhe m’ u fik fryma. Selah.

4Mbaita syt’ e mi pa gjumë, u përzieshë, edhe s’mundesh me folunë.

5Mendova ditt’ e herëshime, edhe viet e moçim.

6Bie ndër mend kankënë t’eme, natenë mendohem bashkë me zemrënë t’eme, edhe fryma eme kërkon.

7Mos ka me hedhunë tej Zoti për gjithë jetënë, edhe s’do të më pëlqejë ma?

8A por mbeti për kurdo përdëllimi i ati? Pushoi fjala e ati bres mbas brezi?

9Vallë mos harroi Perëndia me përdëllyem? Mos ka me mbyllunë përdëllimet’ e vet ndë zemërim të vet? Selah.

10Ateherë thashë: Këjo ashtë dobësina eme: ndërrimi i së diathtësë të Naltit?

11Kam me përmendunë punët’ e Zotit, po, kam me përmendunë mërekullit’ e tua çë ndë krye të herësë.

12Edhe kam me shkuem ndër mend gjithë vepërat’ e tua, edhe kam me u menduem për të punuemet’ e tua.

13O Perëndi, udha jote ashtë ndë vend të shenjtënuem, cilli perëndi asht’ i math, si Perëndia ynë?

14Ti je Perëndia qi ban mërekulli, diftove fuqinë tande ndër kombet.

15Shpërbleve me krahinë tand popullinë tand, të bijt’ e Iakobit edhe të Iosefit. Selah.

16Të panë ujënate, o Perëndi, të panë ujënate, edhe u frikuenë, edhe u drothnë abyssate.

17Retë derthnë ujëna, qijetë dhanë za, edhe shigjetat’ e tua shkuenë.

18Zan’ i bubullimësë s’ate ishte ndë rrotullët, vetimate ndritnë botënë, u tund e u droth dheu.

19Udha jote ashtë ndëpër dhet, edhe rrugat’ e tua janë ndë shumë ujëna, edhe gjurmat’ e tua nukë ngjifenë.

20I hoqe udhënë popullit t’yt, porsi dhen, me dorë të Moiseut edhe të Aaronit.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index